A A A

Mesto

DomovMesto
4. apríla 2024

Verejné stretnutie s občanmi

Prijmite pozvanie na stretnutie s primátorom a poslancami v stredu 10. apríla 2024.

Čítaj ďalej
10. marca 2024

Odpočet činnosti mesta za rok 2023

Sumarizujeme stav jednotlivých projektov v rámci odpočtu činnosti mesta za rok 2023.

Čítaj ďalej
19. decembra 2023

Charitatívne projekty pomôžu naplniť komunitnú špajzu

Výťažok z charity použijeme na nákup potravín do komunitnej špajze.

Čítaj ďalej
13. novembra 2023

Verejné stretnutie s občanmi

Prijmite pozvanie na stretnutie s primátorom a poslancami v stredu 15. novembra 2023.

Čítaj ďalej
10. októbra 2023

Pozvánka – Mesiac úcty k starším

Pozývame seniorov mesta Modry na slávnostné stretnutie do KC Modra.

Čítaj ďalej
10. októbra 2023

Nová sobášna miestnosť na Štúrovej 59

Nová "sobáška" je po trojmesačnej rekonštrukcii hotová.

Čítaj ďalej
6. októbra 2023

Verejné stretnutie s občanmi

Prijmite pozvanie na stretnutie s primátorom a poslancami v stredu 11. októbra 2023.

Čítaj ďalej
20. júla 2023

Porucha na verejnom osvetlení

Pracujeme na odstránení poruchy na pouličnom osvetlení na Dolnej ulici.

Čítaj ďalej
18. júla 2023

Kancelária prvého kontaktu bude 26. júla zatvorená

Dôvodom je prerušenie distribúcie elektriny.

Čítaj ďalej
7. júla 2023

Mesto Modra je členom Európskej keramickej cesty

European Route of Ceramics je od roku 2012 kultúrnou cestou certifikovanou Radou Európy.

Čítaj ďalej
8. júna 2023

Mestský úrad a Kancelária prvého kontaktu budú 15. a 16. júna zatvorené

Pracoviská sú mimo týchto dní k dispozícii občanom počas stránkových hodín.

Čítaj ďalej
16. mája 2023

Verejné stretnutie s občanmi – zrušené

Verejné stretnutie s občanmi naplánované na 17. mája 2023 je zrušené.

Čítaj ďalej
3. apríla 2023

Celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Deratizácia bude prebiehať od 1. 4. do 31. 5. 2023.

Čítaj ďalej
28. marca 2023

Problémy so stavebným odpadom a správnym triedením odpadu pretrvávajú

Stavebný odpad nepatrí do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

Čítaj ďalej
26. marca 2023

Revitalizácia druhej časti Moyzesovej ulice

Revitalizácia sa začne v polovici apríla opravou vodovodu a prípojok v réžii BVS, a.s.

Čítaj ďalej
25. marca 2023

Veľké jarné upratovanie

Upracme spoločne mesto i chotár v dňoch 14. a 15. apríla 2023.

Čítaj ďalej
15. marca 2023

Záznam z verejného prerokovania konceptu Územného plánu

Pripomienky ku konceptu nového ÚP môže verejnosť posielať do konca marca 2023.

Čítaj ďalej
20. februára 2023

Čistenie vodnej nádrže na Zochovej chate

Údržba vodnej nádrže potrvá približne 2 týždne.

Čítaj ďalej
19. februára 2023

Výrub suchého stromu na Podhorskej ulici

Výrub budeme realizovať v dňoch 20. a 21. februára čase od 8:00 do 17:00 hod.

Čítaj ďalej
10. februára 2023

Nový termín Uvítania do života   

Najbližší termín uvítania je stanovený na piatok 19. mája o 16.00 hodine.

Čítaj ďalej