A A A

Preventívna kontrola odhalila alkohol u mladistvých

DomovO MsPPreventívna kontrola odhalila alkohol u mladistvých
Preventívna kontrola odhalila alkohol u mladistvých
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: O MsPPreventívna činnosť
Uverejnené:19. júna 2023 Aktualizované:2. mája 2024

V  zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov „Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať  alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.“ Počas preventívnej kontroly v pohostinských zariadeniach a na verejnom priestranstve mestskí a štátni policajti z Modry pozitívne testovali dve mladistvé osoby.