A A A

Prichytený sprejer

DomovO MsPPrichytený sprejer
Prichytený sprejer
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: O MsP
Uverejnené:11. júna 2023 Aktualizované:2. mája 2024

Hliadka Mestskej polície Modra 11. júna 2023 zadržala bezprostredne po čine o 01:45 h mladíka, ktorý postriekal plot v areáli družstva na Národnej ulici. Putoval do rúk štátnej polície na ďalšie konanie. Je podozrivý zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa paragrafu 246 zákona č. 300/2005 Z. z. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon.

§ 246
(1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.