A A A

Plánované opravy Správy ciest BSK v Modre

DomovDopravaPlánované opravy Správy ciest BSK v Modre
Plánované opravy Správy ciest BSK v Modre
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Doprava
Uverejnené:21. apríla 2024 Aktualizované:22. mája 2024

Venujte nadchádzajúcim opravám ciest, ktoré bude v katastri obce Modra realizovať Správa ciest bratislavského samosprávneho kraja.

Opravy na ceste III/1087, v km 1,370 v Modre časť Harmónia
Správa ciest BSK bude opravovať časť podmytej vozovky pred vodnou nádržou v Harmónii v smere na Zochovu chatu.  Na úsek budú upozorňovať prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia do 31. 10. 2024 podľa situácie v prílohe.

Opravy na ceste II/502 v Modre na Dolnej ulici
Rekonštrukcia povrchu vozovky na Dolnej ulici na viacerých úsekoch na ceste od rybníka po reštauráciu MKM v smere do centra mesta bude trvať od 15. 5. do 20. 6. 2024.  Umiestnenie dočasného dopravného značenia je vyznačené v situácii v prílohe.

Ilustračné foto: canva.com

DBO-obmedzenie 1JP na III_1087 v km1.370
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
POD DDZ_Swietelsky_Modra_II_502_Dolná_01
formát pdf - 8 MB
Stiahnuť
POD DDZ_Swietelsky_Modra_II_502_Dolná_02
formát pdf - 5 MB
Stiahnuť