A A A

Tlačivá – Miestne dane

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Miestne dane
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:14. decembra 2022

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani FO a PO
formát pdf - 1 024 KB
Stiahnuť

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
formát pdf - 404 KB
Stiahnuť

Potvrdenie o podaní priznania k dani

Potvrdenie-o-podani-priznania
formát pdf - 500 KB
Stiahnuť

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania
formát pdf - 37 KB
Stiahnuť

Ohlásenie o vzniku a zániku miestnej dane za ubytovanie

ohlasenie-o-vzniku-a-zaniku-za-miestnu-dan-za-ubytovanie
formát pdf - 532 KB
Stiahnuť

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie
formát pdf - 497 KB
Stiahnuť

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
formát pdf - 203 KB
Stiahnuť

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za predajné automaty
formát pdf - 206 KB
Stiahnuť

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za hracie prístroje

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosit za nevýherné hracie prístroje
formát pdf - 101 KB
Stiahnuť

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za hracie prístroje

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje
formát pdf - 24 KB
Stiahnuť