A A A

Tlačivá – Doprava a technická infraštruktúra

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Doprava a technická infraštruktúra
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:11. apríla 2023

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové práce

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-rozkopavkove-prace
formát pdf - 584 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - záber verejného priestranstva

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-zaber-verejneho-priestranstva
formát pdf - 576 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

ziadost-o-povolenie-pripojenia-ucelovej-komunikacie-na-miestnu-komunikaciu
formát pdf - 540 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie uzávierky

ziadost-o-povolenie-uzavierky
formát pdf - 576 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

ziadost-o-povolenie-na-zriadenie-zjazdu-z-miestnej-komunikacie-na-susednu-nehnutelnost
formát pdf - 575 KB
Stiahnuť

Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu zjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť (v rámci územného konania)

ziadost-o-zavazne-stanovisko-k-zriadeniu-zjazdu-z-cesty-na-susednu-nehnutelnost-k-uzemnemu-konaniu
formát pdf - 537 KB
Stiahnuť

Žiadosť o určenie dopravného značenia

ziadost-o-urcenie-DZ
formát pdf - 574 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vyhradenie parkoviska pre občana ZŤP

ziadost-o-vyhradenie-parkoviska-pre-obcana-ZTP
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie oprávnenia na vstup na cyklocestu Modra - Šenkvice

ziadost-cyklocesta-modra-senkvice
formát pdf - 537 KB
Stiahnuť