A A A

Tlačivá – Prevádzky

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Prevádzky
Uverejnené:1. decembra 2022 Aktualizované:3. mája 2023

Žiadosť o povolenie na predaj a poskytovanie služieb

ziadost-o-povolenie-na-predaj-a-poskyt-sluzieb
formát pdf - 541 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie prevádzkovania terasy, predajného zariadenia

ziadost-o-povolenie-na-prevadzkovanie-terasy-predaj-zar
formát pdf - 542 KB
Stiahnuť

Oznámenie o otvorení, presťahovaní, zrušení prevádzky

oznamenie-o-otvoreni-prestahovani-zruseni-prevadzky
formát pdf - 548 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

ziadost-o-zapis-do-evidencie-SHR
formát pdf - 540 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zrušenie zápisu v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov

ziadost-o-zrusenie-zapisu-do-evidencie-SHR
formát pdf - 536 KB
Stiahnuť

Čestné vyhlásenie (elektronická registračná pokladnica)

cestne-vyhlasenie-ERP
formát pdf - 498 KB
Stiahnuť