A A A

Tlačivá – Voda a odpady

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Voda a odpady
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:17. januára 2023

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)

ziadost-o-povolenie-vodnej-stavby
formát pdf - 615 KB
Stiahnuť

Žiadosť o návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ziadost-navrh-kolaudacia-studne
formát pdf - 576 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii stavby

ziadost-o-vyjadrenie-pd
formát pdf - 576 KB
Stiahnuť