A A A

Úprava priezviska

DomovPotrebujem vybaviťÚprava priezviska
Uverejnené:13. februára 2022 Aktualizované:3. mája 2023

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky “ová”

Podľa § 16 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez prípony slovenského prechyľovania.

V prípade, že  nevesta vyhlási, že je slovenskej národnosti a chce užívať priezvisko v mužskom tvare, musí uzavrieť manželstvo s koncovkou „ová“ a následne kedykoľvek  môže písomne požiadať  o zápis priezviska v mužskom tvare a v takomto tvare jej bude vydaný sobášny list. Táto skutočnosť sa zapisuje do knihy manželstiev a všetky výpisy z matričnej knihy (sobášne listy, potvrdenia) sa vyhotovujú v tvare bez prechyľovania „ová“.

Aj keď sú obaja rodičia nositeľmi mužského tvaru priezviska, dieťa ženského pohlavia nezdedí automaticky priezvisko bez slovenského prechyľovania (mužský tvar priezviska), nakoľko kniha manželstiev rieši iba nevestu resp. manželku. Priezvisko dieťaťa ženského pohlavia v mužskom tvare je v kompetencii rodnej matriky po narodení dieťaťa, v súlade so zákonom o mene a priezvisku č. 300/1993 Z.z. a zákona o matrikách č. 154/1994 Z.z., podaním písomnej žiadosti oboch rodičov o zápis priezviska bez prechyľovacej prípony „ová“ do knihy narodení.

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko. Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska vystaví matričný úrad, kde bolo manželstvo uzatvorené.

Poplatky

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska vystaví matričný úrad bez poplatku, rovnako ako úpravu priezviska bez koncovky "ová."

Súvisiace predpisy

Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky "ová"

Žiadosť môžete vybaviť aj elektronicky cez ústrednný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

ziadost-o-upravu-priezviska-bez-koncovky-ova
formát pdf - 535 KB
Stiahnuť

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie môžete vybaviť aj elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

oznamenie-o-prijati-skorsieho-priezviska-po-rozvode-manzelstva
formát pdf - 66 KB
Stiahnuť