A A A

Odovzdanie staveniska – Cyklocesta Modra – Šenkvice

DomovCyklocesta Modra - ŠenkviceOdovzdanie staveniska – Cyklocesta Modra – Šenkvice
Odovzdanie staveniska – Cyklocesta Modra – Šenkvice
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Cyklocesta Modra - Šenkvice
Uverejnené:25. augusta 2022 Aktualizované:29. decembra 2022

Na jar budúceho roka sa z Modry do Šenkvíc a späť odveziete na bicykli po novej cykloceste. Združenie obcí Modra-Šenkvice v utorok 23. 8. 2022 odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi PORR, s.r.o. v zastúpení: starosta obce Šenkvice Peter Fitz, primátor mesta Modry Juraj Petrakovič, zástupca primátora mesta Modry Marián Gavorník, stavebný dozor Marián Školník. Zhotoviteľ by mal dokončiť dielo do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Vybudovanie cyklocesty Modra – Šenkvice je realizované vďaka nenávratnému finančnému príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu a štátneho rozpočtu SR vo výške 755 392,67 EUR. Združenie obcí Modra-Šenkvice sa podieľa na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Zmluva o dielo s víťazom verejného obstarávania – spoločnosťou PORR, s.r.o. bola zverejnená a nadobudla účinnosť 18. 8. 2022. Znenie zmluvy nájdete tu: https://crz.gov.sk/zmluva/6786444/