A A A

Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore

DomovOstatnéUdržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore
Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ostatné
Uverejnené:8. októbra 2023 Aktualizované:9. októbra 2023

Zástupcovia mesta Modry, SNM – Múzea Ľudovíta Štúra a Slovenskej ľudovej majoliky sa 27. septembra 2023 zúčastnili na konferencii a workshope s názvom “Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore” v nórskom Porsgrunne. Prvý blok konferencie bol venovaný prednáške o dizajn manuáli mesta Modry, keramike vo verejnom priestore, videomappingu a prezentácii zástupkyne samosprávy z mesta Porsgrunn, ktorá predstavila Stratégiu pre spoluprácu medzi kultúrnymi a mestskými organizáciami. Zástupcovia Modry odprezentovali aktivity projektu “Deň hliny – Čaro hliny,” pričom ťažiskovou témou sa stal dizajn manuál, ktorý nórskeho partnera veľmi zaujal. Je to návod pre prácu s verejným priestorom a hľadanie možností ako ho citlivo prepojiť  s umením a kultúrou.

Druhý blok konferencie venovaný udržateľnosti priniesol cennú výmenu informácii medzi múzejníkmi a subjektami, ktoré udržiavajú kultúrne dedičstvo: Slovenská ľudová majolika v Modre, Porsgrund Porselen, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, mesto Modra a Telemark museum. Počas následného workshopu si zástupcovia samospráv i jednotlivých subjektov vymenili užitočné informácie a skúsenosti a rozprávali sa o možnostiach spolupráce so zapojením subjektov z Poľska a Čiech. Jednou z diskutovaných tém bolo označovanie technických pamiatok pre objekty, ktoré sú nositeľom tradícii v oblasti výroby keramiky a porcelánu. Know-how transfer sa dotýkal aj ďalších oblastí vo verejnom priestore – označovania ulíc, špecializovaných podujatí či plánovania aktivít vo viacročných cykloch.

Zástupcovia zo samosprávy v Modre, SNM – Múzea Ľudovíta Štúra i Slovenskej ľudovej majoliky počas stretnutia s nórskym partnerom nadviazali na predchádzajúci projekt „Deň hliny – Čaro hliny“ a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu.

www.eeagrants.sk

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Mesto Modra sa v roku 2023 úspešne uchádzalo o finančnú podporu na realizáciu bilaterálnej inciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy a programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca,“ ktorá je spolufinancovaná z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021.

Bilaterálna iniciatíva Sustainability in cultural industry – art in public space / Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore získala grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska vo výške 7 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Cieľom iniciatívy je prehĺbenie a posilnenie bilaterálnych vzťahov, výmena know-how, prezentácia výstupov projektu ClayDay – Magic of Clay, najmä dizajn manuálu projektu.

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Názov Iniciatívy: Sustainability in cultural industry – art in public space / Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore
Číslo iniciatívy: CLTBF05-02
Názov programu: Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Dátum vydania rozhodnutia o schválení iniciatívy: 17.7.2023
Plánovaný termín ukončenia iniciatívy: 30.11.2023
Cieľ iniciatívy: Cieľom je prehĺbenie a posilnenie bilaterálnych vzťahov, výmena know-how, prezentácia výstupov predchádzajúceho projektu ClayDay – Magic of Clay, najmä dizajn manuálu projektu
Partneri projektu: Telemark Museum, Slovenská ľudová majolika, SNM – Múzeum Ľ. Štúra
Výška príspevku: 7 000 €