A A A

Referendum 2023

DomovMestoReferendum 2023
Referendum 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčan
Uverejnené:12. novembra 2022 Aktualizované:17. januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum na základe petície občanov a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum o predčasných voľbách sa koná od 07.00 h do 22.00 h. Celé znenie otázky, o ktorej budú občania rozhodovať nájdete tu –  Rozhodnutie o vyhlásení referenda 2023.

Hlasovať môžete vo volebnom okrsku podľa adresy trvalého bydliska – pozrite si Informáciu pre voliča alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe Hlasovacieho preukazu.

O hlasovací preukaz môžete požiadať:
Elektronicky (najneskôr do 2.1.2023) na email eva.horvathova@msumodra.sk
Poštou (najneskôr do 2.1.2023) na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (najneskôr do 20.1.2023) na adrese: Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, Modra

Stiahnite si Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu [PDF, 39 kB]

Oprávnený volič môže do 20. januára do 12.00 hod. požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, ak má ku dňu konania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Žiadosť podáva zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie Pezinok výlučne telefonicky na tel. č.  33/640 57 77 v úradných hodinách okresného úradu, prípadne emailom na adresu: lenka.sedlackova@minv.sk.

Informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende. [PDF, 122 kB]

OÚ Pezinok, úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 – 15:00
Utorok: 08:00 – 15:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 14:00

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:
-nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
-má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Viac informácií o referende nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie o vyhlásení referenda 2023 [PDF, 226 kB]
Určenie volebných okrskov pre referendum 2023 [PDF, 184 kB]
Oznam pre politické strany – delegovanie do okrskových komisií [PDF, 378 kB]
Informácia k žiadosti o voľbu poštou [PDF, 379 kB]

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Mgr. Eva Horváthová
+421 33 6903 27, +421 911 852 144