A A A

Revitalizácia vnútrobloku Dukelská

DomovInvestícieRevitalizácia vnútrobloku Dukelská
Revitalizácia vnútrobloku Dukelská
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Investície
Uverejnené:14. augusta 2023 Aktualizované:15. augusta 2023

V stredu 23. augusta 2023 začíname s revitalizáciou vnútrobloku Dukelská. Zoznam prác v rámci I. fázy:
-revitalizácia, rozšírenie parkovísk a cesty (v časti pod kotoľňou pozdĺž cesty, pod ihriskom a smerom k pedagogickej škole po trafostanicu)
-prípravné búracie a zemné práce pre vybudovanie ihriska Rodinka, ktoré je financované z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rozpočtu mesta.

Stavbu realizuje: PRO EXTERIÉR s.r.o. Bratislava
Zmluvná cena diela: 122 000 €
Termín ukončenia prác: november 2023

Situácia-Dukelská-I. etapa
formát pdf - 670 KB
Stiahnuť
Návrh ihriska-Dukelská
formát pdf - 4 MB
Stiahnuť
Projektová dokumentácia-ihrisko Dukelská
formát pdf - 9 MB
Stiahnuť