A A A

mestské zastupiteľstvo

Domovmestské zastupiteľstvo

Pozvánka na MsZ 04.07.2024

Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 04.07.2024 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 02.05.2024

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 02.05.2024 (štvrtok).

Záverečný účet mesta Modry za rok 2023

Záverečný účet je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pozvánka na MsZ 21.03.2024

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční vo štvrok 21.3.2024 o 11:00 hod.

Pozvánka na MsZ 15.02.2024

Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 15.02. 2024 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 14.12.2023

Pozvánka na 9. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 14.12. 2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 19. 10. 2023

Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 19. 10. 2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 24. 8. 2023

Pozvánka na 7. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 24. 8. 2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 06.07.2023

Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 6.7. 2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 11.05.2023

Pozvánka na 5. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 11. 5. 2023 (štvrtok).

Záverečný účet mesta Modry za rok 2022

Záverečný účet je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pozvánka na MsZ 23.03.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 09.02.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 09.02.2023 (štvrtok).

Pozvánka na MsZ 14.12.2022

Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ mesta Modry, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 (streda).