A A A

osobitný zreteľ

Domovosobitný zreteľ

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom_03_2023

Zverejnenie zámerov mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.