A A A

počet obyvateľov

Domovpočet obyvateľov
20. januára 2023

Ku koncu roka 2022 žilo v Modre 9 177 obyvateľov

Z celkového počtu obyvateľov Modry mali prevahu ženy (4 775) nad mužmi (4 422).

Čítaj ďalej