A A A

Ku koncu roka 2022 žilo v Modre 9 177 obyvateľov

DomovObčanKu koncu roka 2022 žilo v Modre 9 177 obyvateľov
Ku koncu roka 2022 žilo v Modre 9 177 obyvateľov
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanŠtatistika
Uverejnené:20. januára 2023 Aktualizované:22. januára 2023

K 31. 12. 2022 žilo v Modre celkovo 9 177 obyvateľov, z toho mali prevahu ženy (4 775) nad mužmi (4 422). Vyplýva to z údajov Referátu evidencie obyvateľstva mestského úradu Modra. Každoročne aktualizuje štatistiku, ktorá hovorí o tom, koľko ľudí v meste žilo, koľkí sa prisťahovali či odsťahovali, koľko detí sa narodilo a koľkí občania nás navždy opustili.

Z hľadiska vekového zloženia sme mali ku koncu roka 2022 – 252 detí do 3 rokov, 280 detí v rozmedzí 3 – 6 rokov, 6 – 15 ročných bolo 893, 255 teenagerov od 15 do 18, seniorov nad 60 rokov bolo 2433 a najpočetnejšiu skupinu tvorili ľudia v produktívnom veku od 18 do 60 rokov (5 064). Počas roka 2022 pribudlo v Modre 76 narodených detí a naopak 91 občanov zomrelo. Z hľadiska migrácie si Modru za svoj domov vybralo 150 občanov a do iných miest odišlo 211 ľudí.

Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ Modra, Jana Kuchtová, Modranské Zvesti
Foto: Milan Zachar