A A A

Údržba detských ihrísk

DomovŠkolstvoÚdržba detských ihrísk
Údržba detských ihrísk
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ŠkolstvoŠport
Uverejnené:5. júna 2023 Aktualizované:22. júna 2023

Pravidelná údržba detských ihrísk, ktoré sú v správe Mesta Modry potrvá do 16. júna 2023. Obnovujeme farebné nátery na hracích zostavách a lavičkách, opravujeme a meníme poškodené časti jednotlivých hracích prvkov. Niektoré časti ihrísk nebudú v čase údržby prístupné deťom. Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a prosíme o prípadné usmernenie svojich ratolestí na ihriskách.

Rozsah prác:

Detské ihrisko Zlatíčko
-náter drevených častí lavičiek
-očistenie a náter hracích prvkov zravotne nezávadnými a vodou riediteľnými farbami v zmysle prevádzkovej dokumentácie od výrobcu

Detské ihrisko Podhorská
-obnova náteru na prevažovanej hojdačke
-doplnenie bezpečnostných bočníc na zostave so šmykľavkou
-obnova náteru na drevených a kovových častiach zostavy

Detské ihrisko Pod Lipkami na Národnej ulici
-oprava vyoseného kolotoča (kolotoč bolo potrebné odkopať vytiahnuť a nanovo zabetónovať)

Detské ihrisko Vajanského
-obnova náteru na betónových lavičkách
-inštalácia nových nástupníc na veľkej drevenej zostave a na reťazovej balančnej časti zostavy
-výmena všetkých závesov, na ktorých sú nástupnice zavesené
-výmena dosky na dlážke jednej z veží

Detské ihrisko Žihadielko
-výmena poškodených, prasknutých spojov šmýkačiek, ktorými sú pripevnené k hracej zostave
-odstránenie pôvodného poškodeného kolotoča, inštalácia úplne nového
-inštalácia plastovej dosky na prekrytie poškodenej lavičky

Detské ihrisko Otčenáška
-obnova náteru na lavičkách na ihrisku

Technický a bezpečnostný stav hracích prvkov detských ihrísk vo všetkých miestnych častiach Modry priebežne monitorujeme a v prípade, že sa objaví nejaký nedostatok, operatívne ho odstránime.