A A A

Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ Kalinčiakova

DomovVýberové konanieVýberové konanie – riaditeľ/ka MŠ Kalinčiakova
Autor:Martin Codio Kategórie: Výberové konanie
Uverejnené:14. novembra 2022 Aktualizované:22. augusta 2023

Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Kalinčiakova v Modre. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na stiahnutie. [PDF, 112 kB]

Svoje prihlášky do výberového konania môžete posielať poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo osobne do podateľne Mestského úradu na adresu Štúrova 59 do 9. decembra 2022 do 14.00 hod. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej týždeň vopred písomne.