A A A

Oznámenie

DomovOznámenie

Oznámenie o uložení zásielky

8. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polkorábová).

Oznámenie o uložení zásielky

7. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kleberc, Brunovská).

Oznámenie o uložení zásielky

5. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Macháček).

Oznámenie o uložení zásielky

4. decembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kintler).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

30. novembra 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Kristián Klimo).

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

30. novembra 2023

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o uložení zásielky

30. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Ľudovít Kazička)).

Rozpočtové hospodárenie mesta Modry na roky 2024-2026

29. novembra 2023

Rozpočtové hospodárenie mesta Modry na roky 2024-2026

Oznámenie o uložení zásielky

29. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Simon Píš)).

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

28. novembra 2023

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

28. novembra 2023

Návrh plánu na II. polrok 2023 obsahuje kontrolnú a ostatné činnosti hlavnej kontrolórky.

Oznámenie o uložení zásielky

28. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Valko, Špaček).

Oznámenie o uložení zásielky

27. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Zelinka).

Oznámenie o uložení zásielky

16. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Marek Švejda).

Zápisnice – Voľby do Národnej rady SR

1. októbra 2023

Zápisnice o výsledkoch parlamentných volieb 2023.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

20. júna 2023

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

2. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strapák, Polkorábová...).

Oznámenie o uložení zásielky

29. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič Jakub).