A A A

Oznámenie

DomovOznámenie

Oznámenie o uložení zásielky

2. februára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polkorábková, Kazička...).

Oznámenie o uložení zásielky

1. februára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Juhász, Valko).

Verejný oznam o prerokovaní Územného plánu mesta Modra – Koncept

1. februára 2023

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra – Koncept sa uskutoční 9. marca 2023.

Oznámenie o uložení zásielky

31. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pravda).

Oznámenie o uložení zásielky

30. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Káčer).

Oznámenie o uložení zásielky

30. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Krokovaiová)

Oznámenie o uložení zásielky

27. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič, Fleischhacker...).

Oznámenie o uložení zásielky

26. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík, Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

26. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík).

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

25. januára 2023

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Oznámenie o uložení zásielky

25. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strezenický, Kalnássy...).

Oznámenie o uložení zásielky

24. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Maász Jozef).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Pavel Herák).

Oznámenie o uložení zásielky

19. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Paulík, Gajldoš, Bottan).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Cmarko).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Cmarková).

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Vandák Matej).

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

2. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strapák, Polkorábová...).