A A A

Oznámenie

DomovOznámenie

Oznam – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

22. mája 2024

“Územný plán mesta Modry – Zmeny a doplnky č. 6“

Oznámenie o uložení zásielky

22. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Krokovaiová).

Oznámenie o uložení zásielky

21. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polakovič).

Oznámenie o uložení zásielky

20. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Zapletal, Bartošová).

Oznámenie o uložení zásielky

16. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Bošmanský).

Oznámenie o uložení zásielky

14. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Hanusek).

Oznámenie o uložení zásielky

10. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strezenický).

Oznámenie o uložení zásielky

9. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kleberc).

Oznámenie o dražbe

9. mája 2024

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Oznámenie o uložení zásielky

7. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kazička).

Oznámenie o uložení zásielky

6. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polakovič, Drozda).

Oznámenie – Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – Vtáčia chrípka

15. apríla 2024

Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - Vtáčia chrípka

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2024 – Výzva

15. apríla 2024

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2024 - Výzva

Určenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu

1. marca 2024

Zoznam volebných okrskov pre voľby do europarlamentu.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

20. júna 2023

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

2. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strapák, Polkorábová...).

Oznámenie o uložení zásielky

29. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič Jakub).

Oznámenie o uložení zásielky

28. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kleberc Andrej).