A A A

Oznámenie o začatí stavebného konania: “Chodník Harmonia, prepojenie centrum – Dolinky”

DomovOznámenieOznámenie o začatí stavebného konania: “Chodník Harmonia, prepojenie centrum – Dolinky”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:18. apríla 2024 Aktualizované:18. apríla 2024

Vybudovanie chodníka v súbežnom úseku s cestou III/1087 v zastavanej časti Modra – Harmónia, čím dôjde k bezpečnému spojeniu časti Dolinky s autobusovou zastávkou Harmónia centrum. Toto prepojenie umožní obyvateľom časti Dolinky lepší prístup do časti Harmónia. Zároveň sa vytvorí možnosť rozvoja ďalšieho územia. Chodník sa začína od križovatky Harmónia – Puškinova a ukončený bude napojením na chodník pri existujúcej zastávke. Celková dlžka chodníka bude cca 220 m . Chodník bude premenlivej šírky od 2,0- 1,47 m, v mieste rozšírenia pre lavičky bude šírka 3,7 m. V mieste dvoch oceľových lávok bude zúžený podľa potreby resp. šírky jednotlivých lávok (na cca 1,5 ma O,75 m). Obe lávky budú v dlžke 6,4 m. Lávky budú riešené ako samostatné nezávislé objekty, ktoré nebudú napojené na existujúce priepusty- mostové objekty miestnej komunikácie. Výškové vedenie chodníka je prispôsobené existujúcemu stavu komunikácii a napájaných častí existujúcich chodníkov. Základný priečny sklon chodníka je min. 2% smerom od vozovky, v prípade ak to výškové riešenie nedovolí, vyspáduje sa k najbližšej zeleni alebo sa zachová odvodnenie v rovnakom režime ako je aktuálne.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

20240418144234
formát pdf - 270 KB
Stiahnuť