A A A

Voľné pracovné miesto: kuchár/kuchárka pre materské školy

DomovVýberové konaniaVoľné pracovné miesto: kuchár/kuchárka pre materské školy
Voľné pracovné miesto: kuchár/kuchárka pre materské školy
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Výberové konania
Uverejnené:14. mája 2024 Aktualizované:15. mája 2024

Materská škola Kalinčiakova 11 v Modre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície hlavná kuchárka/kuchár v školskej jedálni.

Miesto výkonu práce: Materská škola Kalinčiakova 11, Modra
Termín nástupu: 1. septembra 2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2024
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie
Náplň práce – hlavná kuchárka:
– Organizuje výrobu jedál a pripravuje jedlá na základe vopred zostaveného jedálneho lístka. Podieľa sa na skladbe jedálneho lístka, pričom dodržiava zásady pre zostavu jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania
– Dodržiava všeobecne záväzné platné predpisy pre školské stravovanie.
– Zodpovedá za správne a účelové spotrebovanie zverených potravín pri výrobe pokrmov a krátkodobé uskladnenie v kuchyni počas prípravy jedál
– Pripravuje raňajky, desiatu, obed olovrant
– Dodržuje čistotu kuchyne,  hygienické predpisy

Kontakt:
Adresa:
Materská škola, Kalinčiakova 11, 90001 Modra
Web: mskalinciakova.sk
Telefonický kontakt: 033/6472569
Vaše otázky alebo Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať na mailovú adresu: riaditelka@mskalinciakova.sk

***

Materská škola SNP 14 v Modre-Kráľovej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície hlavná kuchárka/kuchár v školskej jedálni.

Miesto výkonu práce: Materská škola Partizánska 88, Modra
Termín nástupu: 1. septembra 2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2024
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie
Náplň práce – hlavná kuchárka:
– Organizuje výrobu jedál a pripravuje jedlá na základe vopred zostaveného jedálneho lístka. Podieľa sa na skladbe jedálneho lístka, pričom dodržiava zásady pre zostavu jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania
– Dodržiava všeobecne záväzné platné predpisy pre školské stravovanie.
– Zodpovedá za správne a účelové spotrebovanie zverených potravín pri výrobe pokrmov a krátkodobé uskladnenie v kuchyni počas prípravy jedál
– Pripravuje raňajky, desiatu, obed olovrant
– Dodržuje čistotu kuchyne,  hygienické predpisy

Kontakt:
Adresa: Materská škola, SNP 14, 90001 Modra
Web: mssnpmodra.edupage.org
Telefonický kontakt: 0915 813 252
Vaše otázky alebo Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať na mailovú adresu: riaditelka.mssnp14@gmail.com

Ilustračné foto: canva.com