A A A

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZUŠ

DomovŠkolstvoVýberové konanie na riaditeľa/ku ZUŠ
Výberové konanie na riaditeľa/ku ZUŠ
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ŠkolstvoVýberové konania
Uverejnené:27. januára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy v Modre. Ak spĺňate kvalifikačné predpoklady uvedené TU. svoje prihlášky do výberového konania môžete posielať poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, alebo osobne do podateľne Mestského úradu na adresu Štúrova 59 do 7. marca 2022 do 14.00 hod. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej týždeň vopred písomne.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash