A A A

Vývoz odpadov v 1. polroku 2024

DomovOdpadyVývoz odpadov v 1. polroku 2024
Vývoz odpadov v 1. polroku 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Odpady
Uverejnené:25. júna 2023 Aktualizované:3. januára 2024

Prečítajte si užitočné informácie o vývoze odpadov v prvom polroku 2024.

Stojiská pri bytovkách
Netriedený odpad v 1100 l nádobách zo stojísk bytových domov bude vyvážaný v pondelok a piatok, tak ako doteraz. Triedený odpad v 1100 l nádobách z bytových domov sa bude zbierať v pondelok. Vývoz komunálneho odpadu z polopodzemných kontajnerov je naplánovaný na piatok, pričom sklo z polopodzemných kontajnerov sa bude vyvážať v režime harmonogramu vývozu skla.

Vývoz skla
Sklo bude vyvážané z verejne dostupných kontajnerov na to určených (zelené zvony alebo polopodzemné kontajnery na sklo), v 2., 6., 10., 14., 18.,  22. a 25 týždni. Kontajnery na sklo sú určené len pre fľaše a poháre zo skla rôznych farieb a rozbité tabuľové sklo. V prípade, že sú zvony plné, využite služby Zberného dvora. Pozor: do tohto kontajnera nepatria autosklá, zrkadlá, keramika, porcelán, okenné tabule a kov.

Vývoz kuchynského odpadu z verejne dostupných označených nádob
Do zberných nádob na kuchynský odpad sa zbiera od obyvateľov mesta odpad z kuchyne, zvyšky akéhokoľvek jedľa, balené a nebalené potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje, a i. áno, aj zabalené potraviny. Nádoby na zber kuchynského odpadu sú vyvážané raz za týždeň, vo štvrtok. Do zbernej nádoby na kuchynský odpad nepatrí iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom!

Zber použitých jedlých olejov a tukov
Zber jedlých olejov a tukov sa robí donáškovým spôsobom na zberný dvor a zberom do špeciálnych oranžových zberných nádob rozmiestnených po meste. Použité oleje a tuky prosíme obyvateľov vkladať do zberných nádob v plastových fľašiach v primeranom objeme. Vývoz nádob na zber použitých olejov a tukov je podľa potreby.

Zber drobného elektroopadu, batérií a akumulátorov
Obyvatelia mesta môžu drobný elektroodpad, batérie a akumulátory vhodiť do 4 špeciálne označených bielo-červených kontajnerov rozmiestnených v meste Modra, na Dukelskej ul. č 38 – mestský úrad, na Kalinčiakovej ul. pri „Kinečku“, v blízkosti križovatky ulíc Komenského a Vajanského a v Modre, časť Kráľová, na Partizánskej ul. vedľa predajne potravín. Ostatný elektroodpad (chladničky, televízory, práčky, a i.) je možné odovzdať na Zbernom dvore v Modre na Dolnej 144.

Odpadové pneumatiky z osobných áut
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného odberu pneumatík.“ Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či služieb, ako aj bez ohľadu na značku pneumatík. Pneumatiky môžete odovzdať aj na Zberný dvor v Modre na Dolnej ul.č. 144.

Odpad od podnikateľov a z prevádzok
Netriedený odpad od právnických osôb a FO oprávnených na podnikanie sa zbiera do troch nádob o objeme 110 l, 240 l, 1 100 l vo zvolenej frekvencii: 26x do roka (vyváža sa v párnych týždňoch), 52x do roka alebo 104x do roka (2x do týždňa). Nádobu je potrebné v deň zvozu sprístupniť, v prípade že je uzamknutá a vyložiť ju do 6.00 hod. Ak sa chcete prihlásiť do systému zberu odpadu alebo nahlásiť akúkoľvek zmenu, kontaktujte referentku MsÚ Andreu Lukačovičovú na tel. čísle 033/6908 309 alebo emailom na andrea.lukacovicova@msumodra.sk.

OKRUH R1
Dr. Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Ferdinanda Píseckého, Fraňa Kráľa, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za štadiónom.

OKRUH R2
Bratislavská, 1.mája, Čsl. Armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Samuela Zocha, Dolná, Horná a Kostolná

OKRUH R3
Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova a Trnavská, Dolinky, Harmónia, Piesok

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R1:
• 1x v týždni – pondelok, utorok, piatok
• 2x v týždni – pondelok a piatok
• 1x za 2 týždne – pondelok každý párny týždeň

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R2:
• 1x v týždni – utorok
• 2x v týždni – utorok a piatok
• 1x za 2 týždne – utorok každý párny týždeň

Harmonogram vývozu odpadu
Okruh R3:
• 1x v týždni – piatok
• 2x v týždni – piatok a pondelok
• 1x za 2 týždne – piatok každý párny týždeň

HARMONOGRAM (podnikatelia, prevádzky) na stiahnutie [PDF 19 KB]

Harmonogramy vývozu pre rodinné domy
Vývoz odpadu z rodinných domov sa realizuje v zmysle platných harmonogramov. Zbernú nádobu je potrebné vyložiť v deň zvozu čo najbližšie k ceste do 6.00 hod. ráno. Nádobu treba povytiahnuť, v prípade, že vám neboli pridelené separačné nádoby na papier a plast kontaktujte Andreu Lukačovičovú na tel. č. 033/6908 309 alebo e-mailom na andrea.lukacovicova@msumodra.sk. Reklamácie vývozu odpadu nahlasujte u referentky Kataríny Ružekovej na tel. č. +421 33 6908 318, e-mailom na katarina.ruzekova@msumodra.sk.

OKRUH R1 – ulice:
Bodického, Baštová, Bernolákova, Cpinova, Fraňa Kráľa, Ferdinanda Piseckého, Hečkova, J. Bakoša, Jesenského, Kalinčiakova, Kellenbergerova, Kollárova, Kukučínova, Kuzmányho, Moyzesova, Námestie Slobody, Sládkovičova, Sokolská, Vinárska, Za Štadiónom.

HARMONOGRAM R1 na stiahnutie [PDF 22 KB]

OKRUH R2 – ulice:
Bratislavská, 1. mája, Čsl. armády, Dukelská, Erneyho, Družstevná, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Komenského, Krátka, Podhorská, SNP, Súkenícka, Štefánikova, Štúrova, Šúrska, Vajanského, Zochova, Dolná, Horná, Kostolná.

HARMONOGRAM R2 na stiahnutie [PDF 22 KB]

OKRUH R3 – ulice:
Dolinky, Harmónia, Karpatská, Lúčna, Národná, Partizánska, Piesok, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, Trnavská.

HARMONOGRAM R3 na stiahnutie [PDF 21 KB]

Netriedený (zmesový) odpad nesmie obsahovať: nebezpečný odpad, elektro odpad, papier plasty, PET fľaše, sklo, tetrapaky, kovy a hliník, stavebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo a odpad zo záhrad.

Papier (šedo-modrá nádoba) nesmie obsahovať: papier znečistený škodlivinami, mastný papier, celofán, prepisovací papier, kovové a plastové súčasti papierových výrobkov. Zbiera sa papier, noviny, katalógy, telefónne zoznamy, lepenka, baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín, rozložené papierové a kartónové škatule, kancelársky papier, reklamné letáky, pohľadnice, obálky.

Plast (šedo-žltá nádoba)
• nesmie obsahovať polystyrén, znečistené plasty, linoleum, guma, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
• zbierame stlačené PET fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína…, HD-PE fľaše z čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody…, LD-PE fólie igelitové tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo stavebných materiálov…, LLD-PE fólie tzv. termostatická fólia, čisté konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka od mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov

BRO a BRKO (hnedá nádoba)
Odpad nevhadzujte do nádoby v plastových vreckách!
• nesmie obsahovať tekuté zvyšky jedál, oleje, mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, mŕtve zvieratá a exkrementy, kamene, suť a výkopovú zeminu, biologicky nerozložiteľné látky a iný odpad ako papier, plasty, sklo
• zbierame zvyšky ovocia a zeleniny ako napr. jaderníky, listy a vňať zo zeleniny, šupy aj z citrusových plodov, kávový a čajový odpad, škrupiny z orechov a vajíčok, zvyšky pečiva a obilnín, piliny, zvyšky jedál rastlinného pôvodu (zelenina, zemiaky, ryža…), použité papierové vreckovky a servítky, pokosená tráva, lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), listy a korene zeleniny, buriny a kvetiny
• nastrihané kúsky konárov kríkov a stromov, seno, slama, popol z dreva

Služby zberného dvora
Objemný alebo stavebný odpad nepatrí na stojiská ku kontajnerom na komunálny odpad. Je potrebné ho odovzdať na Zberný dvor s prevádzkou pondelok až piatok od 11.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 17.00 h. Prosíme občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny Zberného dvora a nezanechávali odpad pred bránou. Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác od fyzických osôb, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, je možné uložiť na Zbernom dvore za poplatok 36,50 €/t a objemný odpad bez poplatku za uloženie. Ak takýto odpad uložíte na stojisko komunálneho odpadu, dopúšťate sa priestupku podľa § 115 ods. 1 zákona o odpadoch.

Ilustračné foto: canva.com

I. POLROK 2024 PODNIKATELIA A PREVADZKY
formát pdf - 18 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 OKRUH R1
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 OKRUH R2
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 OKRUH R3
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť