A A A

Štatistické zisťovanie

DomovMestoŠtatistické zisťovanie
Štatistické zisťovanie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanŠtatistika
Uverejnené:25. januára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Štatistický úrad SR bude v období od 4. februára do 28. júla 2022 zisťovať príjmy a životné podmienky domácností vo vybraných samosprávach, medzi inými aj v Modre. Vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. ŠÚ SR však domácnosti najskôr vopred osloví listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa. Všetky informácie a názory zo zisťovania sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Cieľom zisťovania je systematická tvorba štatistík o prijímoch, štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Údaje sú z dlhodobého hľadiska potrebné pre analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku ale aj medzinárodné porovnanie Slovenska v rámci krajín EÚ.
Viac informácií nájdete na stránke https://slovak.statistics.sk.

Photo by Kelli McClintock on Unsplash