A A A

Božie požehnanie do nového roka

DomovObčanBožie požehnanie do nového roka
Božie požehnanie do nového roka
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:31. decembra 2022 Aktualizované:1. januára 2023

Začíname nový rok 2023. Tradične si v tento deň zvykneme priať všetko najlepšie, najmä zdravie, šťastie, úspech… Možno pripojíme aj slovný zvrat „Božie požehnanie.“ Predsalen, keď nás Boh požehnáva, sme radi. Kto by nebol? Každý by bol rád, keby ho Boh požehnal, ochraňoval a keby sa nám dobre žilo. Boh aj skutočne chce požehnávať ľudí. Dokonca kázal ľuďom, aby toto jeho požehnanie „distribuovali“ ďalej. Postarať sa o to mal najmä Áron, Mojžišov brat, ktorý bol vyčlenený na kňazskú službu v Izraeli. On a jeho synovia mali vzývať meno Boha nad izraelským národom. A Boh ich aj požehnával. Neustále držal nad nimi ochrannú ruku. Aj vtedy, keď ho neposlúchali, sa snažil priviesť ich na správnu cestu. Stalo sa viackrát v dejinách vyvoleného národa, že si urobili po svojom, že zabudli, kde majú hľadať pravé šťastie. Došlo to dokonca do takej krajnosti, že Boh ich chcel všetkých vyhubiť a z Mojžiša spraviť nový národ, ktorý by bol hodnejší Jeho požehnania…

Vtedy kvôli Mojžišovej modlitbe príhovoru upustil Pán Boh zo svojho zámeru. Keď to Izrael zbadal, vrátil sa k Bohu o On ochotne dal znovu Izraelitom svoje požehnanie. Boh je Bohom dobrotivým a láskavým, On chce každému len dobre. On chce každému dať svoje požehnanie, nikomu ho neodoprie, kto oň stojí. Aj my ľudia po Jeho požehnaní túžime. A to je dobre. Čo môže byť viac ako Jeho požehnanie? Z dejín izraelského národa však vieme, že aj my naň musíme mať pripravené srdce. Po latinsky sa požehnanie povie „benedicere,“ čo doslova znamená „dobre hovoriť,“ „dobrorečiť.“

Ak teda chceme, aby Boh dobrorečil nám, musíme aj my „dobrorečiť“ Jemu. To znamená, aby naše kroky boli krokmi smerom bližšie k Nemu, nie ďalej od neho. Typickým príkladom je Panna Mária. Ona povedala Bohu „áno,“ „dobre,“ a Boh ju zahrnul tým najväčším požehnaním, aké kedy človek v dejinách dostal. Vyslovme do nového roku okrem iného aj želanie, či prosbu, aby v celom roku 2023 čím viac našich krokov smerovalo k Bohu. Aby sme mali svoje srdcia otvorené Jeho požehnaniu a často prichádzali k Nemu domov do kostola prosiť o Jeho Eucharistické požehnanie i ďakovať.

Nech vás Pán Boh požehnáva a ochraňuje. Amen.
Nech vám Pán Boh ukáže dobrotivú tvár a nech vám je milostivý. Amen.
Nech k vám obráti svoju tvár a nech vám daruje svoj pokoj. Amen.
Nech vás žehná všemohúci Boh.

Dekan Jozef Mišík, Farnosť sv. Štefana kráľa Modra