A A A

Celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

DomovMestoCeloplošná deratizácia na území Bratislavského kraja
Celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanŽivotné prostredie
Uverejnené:3. apríla 2023 Aktualizované:3. apríla 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva subjekty na území Bratislavského kraja, aby v dňoch od 1. 4. do 31. 5. 2023 vykonali preventívnu deratizáciu s cieľom predísť premnoženiu hlodavcov, ktoré prenášajú niektoré choroby.

I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí,

II) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie,

III) fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie,  fyzické osoby – občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Kompletnú výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava nájdete v priloženom súbore.

Vyzva - Preventivna celoplosna deratizacia na uzemi Bratislavskeho kraja
formát pdf - 179 KB
Stiahnuť