A A A

Slovenská ľudová majolika oslavuje 140. výročie

DomovKultúraSlovenská ľudová majolika oslavuje 140. výročie
Slovenská ľudová majolika oslavuje 140. výročie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: KultúraPodujatia
Uverejnené:30. marca 2023 Aktualizované:30. marca 2023

Modranská majolika je významnou časťou slovenských tradícií, jednotlivé vzory si umelci odovzdávajú už stovky rokov. Nositeľom tejto časti našej histórie je už 140 rokov Slovenská ľudová majolika, ktorá v Modre vyrába keramiku s typickými vzormi. V jej priestoroch sa vyučili a pracovali najväčší majstri remesla, vo svojej tvorbe zachytávali život prostého ľudu aj významné udalosti. Od novembra 2017 je modranská majolika súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh na zápis podávala OZ Slovenská ľudová majolika spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom.

Významným krokom k uchovaniu tradície bol podpis Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou ľudovou majolikou a mestom Modrou, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľ. Štúra v Modre a Malokarpatským múzeom v Pezinku. Udalosti 140 rokov zachytáva kniha Agáty Petrakovičovej Šikulovej Slovenská ľudová majolika v Modre, ktorú vydalo občianske združenie pôsobiace pri Slovenskej ľudovej majolike. Kniha je aj v anglickom jazyku.

Pri príležitosti výročia dnes zástupcovia Slovenskej ľudovej majoliky, mesta Modry a Bratislavského samosprávneho kraja predstavili pestrý program podujatí:

Slávnosť hliny – keramická Modra (12. – 13. máj 2023)
-odborný seminár s podtitulom „Etnografi, múzejníci a keramici ako dokumentátori histórie keramickej výroby v stredoeurópskom priestore,“
-tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže, pouličné divadielko a iné zábavné aktivity,
-otvorené dielne v priestoroch výroby v Slovenskej ľudovej majolike, odborný seminár a výstava Príbeh modranskej keramiky (výber z minuloročnej výstavy v Nórskom Porsgrunn).

Letné sympózium majoliky (september 2023)
-týždeň spolupráce študentov ŠUPky a profesionálnych i amatérskych výtvarníkov a keramikárov.

Výstavy počas Modranského vinobrania (8. – 9. september 2023)
-výstava 140 rokov Slovenskej ľudovej majoliky v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slov. keramickej plastiky,
-výstava Juraj Hanulík – majster ľudovej umeleckej výroby 2022 (vo výstavných priestoroch SĽM)
-deň otvorených dverí vo výrobe majoliky počas vinobrania.

Primátor Modry Juraj Petrakovič vníma úlohu mesta v históriu vzniku majoliky ako kľúčovú: “V roku 1883 sme boli pri tom. S uhorským ministerstvom priemyslu a obchodu mesto Modra založilo Keramické priemyselné učilište. Odvtedy už 140 rokov pre Modru Slovenská ľudová majolika znamená nielen významného zamestnávateľa a podnikateľský subjekt, ale aj nositeľa našej tradície a súčasť komunity. Teším sa na spoluprácu a dobré susedské spolužitie v ďalších rokoch.”

Vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová definuje dôležitosť tradície majoliky v kultúrnom kontexte kraja:  “Modranská majolika je vnímaná ako signifikantný symbol a značka, charakteristická nielen pre malokarpatskú oblasť, ale je kultúrnym kódom celého kraja. Je to tradícia ale aj inovácia v jednom, kultúrne dedičstvo, a tiež neustále sa rozvíjajúca oblasť kreatívneho odvetvia. Je pre nás samozrejmosťou, že môžeme podporiť aktivity spojené s jej uchovaním a rozvojom.”

„Napriek tomu, že hovoríme o keramike, majolike a majolikovej ornamentike, jej história, ale najmä budúcnosť je v ľuďoch. Keď vidím študentov na stážach a brigádach, umelcov na sympóziách, nové vzory, ktoré sú skratkou tradície k mladým ľuďom, verím, že tradičné remeslo má svoje miesto v budúcnosti. Možno o ďalších 140 rokov bude majolika vyzerať inak, stále však bude tvoriť horúcu keramickú dušu regiónu,“ vidí pozitívne budúcnosť Slovenskej ľudovej majoliky jej výkonný riaditeľ Filip Fuňa.

Foto: Lucia Mandincová