A A A

Čistenie vodnej nádrže na Zochovej chate

DomovMestoČistenie vodnej nádrže na Zochovej chate
Čistenie vodnej nádrže na Zochovej chate
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčan
Uverejnené:20. februára 2023 Aktualizované:20. februára 2023

Vodnú nádrž na Zochovej chate čaká v nasledujúcich dvoch týždňoch plánovaná údržba. Dnes začíname vypustením vody z nádrže, následne ju vyčistíme a znova napustíme. Pripomíname, že kúpanie a korčuľovanie na vodnej nádrži je len na vlastnú zodpovednosť. Pre návštevníkov areálu  platia v zmysle prijatého VZN č. 6/2020 mesta Modry nasledovné pokyny:
-v areáli vodnej nádrže je zakázané: znečisťovať vodu, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených
-hádzať kamene, drevo, odpad a iné predmety (konzervy, fľaše, plasty…) do vodnej nádrže
-pohyb detí do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby
-kúpanie psov, iných zvierat a ich venčenie v okolí vodnej nádrže (kúpanie psov je možné v dolnej nádrži)
-člnkovanie
-lovenie rýb
-vstupovať na lávku
-manipulovať s ostrými predmetmi a látkami nebezpečnými pre životné prostredie
-zakladať alebo udržiavať otvorený oheň
-stanovať v okolí vodnej nádrže
-odstavovať motorové vozidlá a obytné prívesy v areáli
-poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru a faunu

Pozrite si ďalšie užitočné informácie o živočíchoch tečúcich a stojatých vôd nádrže, vrátane mapy okolia areálu v prílohe.

 

vodna nadrz Zochova chata_info tabule
formát pdf - 20 MB
Stiahnuť