A A A

Športovec mesta Modry za rok 2022 – výzva pre kluby

DomovŠportŠportovec mesta Modry za rok 2022 – výzva pre kluby
Športovec mesta Modry za rok 2022 – výzva pre kluby
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Šport
Uverejnené:22. februára 2023 Aktualizované:22. februára 2023

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Modry vyzýva športové kluby a združenia podporujúce športovú aktivitu detí a mládeže v meste, aby sa zapojili do ankety ocenenia Športovec mesta Modry za rok 2022. Ocenenie Športovec mesta Modry je výbornou príležitosťou pre kluby a športové združenia ako zviditeľniť svoju činnosť, úspechy jednotlivcov či družstiev, pritiahnuť pozornosť nových športových nádejí a rozšíriť tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominácií športových klubov a združení bude hlasovaním členov Komisie športu určené poradie v jednotlivých kategóriách. Po zverejnení nominovaných športovcov/družstiev bude umožnené verejnosti zúčastniť sa internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2022.

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Modre bude vyberať z návrhov nominovaných v nasledovných kategóriách:
1.    Najlepší športovec – senior
2.    Najlepšia športovkyňa – senior
3.    Najlepší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (žiak, junior)
4.    Najlepší športový kolektív – seniori
5.    Najlepší mládežnícky športový kolektív (juniori, dorastenci)
6.    Najlepší tréner seniorov
7.    Najlepší tréner mládeže (juniori, dorastenci)
8.    Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry

Podmienky nominácie (návrhu):
Formulár nominácií, ktorý môžete vyplniť je zverejnený tu: “Dotazník k ankete.

Nominácie, so všetkými potrebnými údajmi prosíme poslať do 31. marca 2023 (vrátane) na e-mailovú adresu: michaela.galovicova@msumodra.sk, osobne v podateľni MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra.

Spracované nominácie zverejníme na webovej stránke mesta a následne bude spustené hlasovanie v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2022.

Pravidlá internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2022.
1. Časové vymedzenie verejného hlasovania bude zverejnené v mesiaci apríl.
2. Hlasovanie pre vybraného športovca je obmedzené na jedenkrát denne (24 hodín) z jednej IP adresy.
3. Hlasovanie viac ako jedenkrát denne z jednej IP adresy sa bude považovať za neplatné.
4. Za platné sa považujú všetky hlasy poslané v dodržanom hlasovacom období (bod 1) a zároveň rešpektujúce interval hlasovania (bod 2).
5. Víťazom internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2022 sa stáva športovec alebo družstvo s najvyšším počtom overených platných hlasov.

Ilustračné foto: canva.com