A A A

Dodatočná úhrada daní

DomovDaneDodatočná úhrada daní
Dodatočná úhrada daní
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Dane
Uverejnené:18. septembra 2023 Aktualizované:18. septembra 2023

Mesto Modra ponúka obyvateľom, ktorí neuhradili niektoré z miestnych daní a poplatkov možnosť dodatočnej úhrady. Nedoplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad môžu uhradiť v Kancelárii prvého kontaktu (Štúrova 59) v hotovosti, platobnou kartou, alebo z pohodlia domova – internet bankingom.

Mesto Modra ako správca dane eviduje daňovníkov, ktorí nemajú uhradené pohľadávky aj za predchádzajúce roky. Odporúčame každému, ktori si nesplnil svoju zákonnú povinnosť, aby tak urobil čo najskôr a vyhol sa nepopulárnym opatreniam, ako je vymáhanie formou exekučného konania alebo využitie nového exekučného nástroja, ktorým je zadržanie vodičského oprávnenia neplatiča.

Zároveň sa blíži termín podania priznania k dani: z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, t.j. do 31. januára 2024. Vzory daňových priznaní nájdete na stránke Ministerstva financií SR.

V prípade otázok kontaktujte:
Dane z nehnuteľností
+421 33 6908 307, maria.cveckova@msumodra.sk
Poplatky za odpad
+421 33 6908 309, andrea.lukacovicova@msumodra.sk

Ilustračné foto: canva.com