A A A

Dopravné obmedzenia počas Modranského vinobrania

DomovDopravaDopravné obmedzenia počas Modranského vinobrania
Dopravné obmedzenia počas Modranského vinobrania
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DopravaKultúra
Uverejnené:17. augusta 2023 Aktualizované:3. septembra 2023

Druhý septembrový víkend sa bude v našom meste niesť v znamení tradičných oberačkových slávností. Mesto sa odeje do slávnostného šatu a ulice zaplnia stánky s chutným občerstvením, dobrým vínom a bohatým kultúrnym programom, ktorý si môžete pozrieť na web stránke podujatia: www.modranskevinobranie.sk alebo na plagáte, k dispozícii je aj mapka podujatia.

Úplna uzávierka niektorých ulíc
Dovoľujeme si Vás informovať o dopravných obmedzeniach vyplývajúcich z organizovania podujatia Modranské Vinobranie 2023, ktoré sa bude konať v dňoch 8. – 10. septembra 2023. V súvislosti s technickým zabezpečením tohto podujatia, budú v plnom rozsahu uzavreté ulice Dukelská, Kukučínova a Moyzesova a čiastočne budú uzavreté ulice Dr. Bodického – parkovisko (Starý trh),  Sokolská (od Dukelskej po Dr. Bodického), Bernolákova (spodná časť po Dr. Bodického a spojnica so Sokolskou), Kuzmányho (od Kukučínovej po Dr. Bodického). Dopravné obmedzenia začnú platiť od štvrtka 7. septembra 2023 od 12:00 hod. až do pondelka 11. septembra 2023 do 12:00 hod.

Kontrolovaný vjazd
Z uvedených dôvodov je potrebné, aby motorové vozidlá neparkovali na spomenutých uliciach. Kontrolovaný vjazd bude umožnený vo štvrtok 7. septembra 2023 od 12:00 do 24:00 hod., v piatok, sobotu a nedeľu 8. – 10. septembra 2023 do 10:00 hod. pre obyvateľov spomenutých ulíc po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým bydliskom v uzatvorenej zóne. Po tomto čase nebude možný príjazd autom k domu, resp. výjazd z domu. Prosíme obyvateľov, aby v piatok 8. septembra 2023 najneskôr do 8:00 hod. preparkovali svoje vozidlá z vyššie uvedených ulíc na miesto, ktoré nebude v dopravnej uzávere a umožnili tak prípravu podujatia.

Obmedzenie parkovacích miest
Vzhľadom na zvýšené nároky pre umiestňovanie kolotočov a zábavných atrakcií budú obmedzené parkovacie miesta na Dukelskej ulici pred poštou Modra 1,  Mestským úradom Modra, KC Kocka, ako aj pri Nemocnici Modra už od štvrtka 7. septembra 2023 od 6:00 hod.

Zároveň by sme chceli upozorniť verejnosť, že umiestňovaním stánkov dôjde k obmedzeniu vjazdov do domov na dotknutých uliciach (stánky budú umiestnené aj vo vjazdoch.) V prípade ak máte záujem využiť svoje podbránie na predaj alebo pohostenie návštevníkov a potrebujete využiť aj priestor vjazdu, prosíme aby ste nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovali v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59.

Pre obyvateľov s prechodným pobytom v uzavretej zóne a pre zásobovanie prevádzok bude vjazd povolený cez kontrolované vstupy vo vyhradenom čase na základe vydaných povolení, ktoré vydáva Kancelária prvého kontaktu.

Zastávky autobusovej dopravy – zmeny
Obmedzenia v doprave sa budú dotýkať aj autobusovej dopravy, zastávky na uliciach Štefánikova a Dukelská budú zrušené bez náhrady. Cestujúci budú využívať existujúce zastávky na Šúrskej, Dolnej  a Štúrovej ulici. Podrobnejšie informácie sú v súbore.

Posilnenie autobusovej dopravy
V noci z 8. na 9. septembra (piatok / sobota) a tiež v noci z 9. septembra na 10. septembra (sobota / nedeľa) budú oproti bežnému cestovnému poriadku naviac vedené spoje:

  • Na linke 539 zo zastávky Modra, Štúrova o 21:41, 22:41 a 23:41 do zastávky Šenkvice, Žel. stanica, kde nadväzuje vlak linky S50 do Bratislavy a Trnavy
  • Na linke 540 zo zastávky Modra, Štúrova o 22:21 po riadnej trase po Pezinok, Železničnú stanicu
  • Na linke 540 zo zastávky Modra, Štúrova o 23:11 a o 0:00 po riadnej trase do Bratislavy, AS

Počas podujatia bude zabezpečený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou podujatia pracovníkmi Mestskej polície Modra a organizátormi. Na uzatvorenie ciest bude upozorňovať dočasné dopravné značenie.

Ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť.

Ilustračné foto: Nina Skalíková

Modranské vinobranie 2023-program
formát pdf - 19 MB
Stiahnuť
Modranské vinobranie 2023-mapa
formát pdf - 26 MB
Stiahnuť
Modranské vinobranie 2023 - výluka
formát pdf - 209 KB
Stiahnuť
Modranské vinobranie 2023 - posilnenie dopravy
formát pdf - 220 KB
Stiahnuť