A A A

Dopravné obmedzenia počas Vínorania a Slávnosti hliny

DomovDopravaDopravné obmedzenia počas Vínorania a Slávnosti hliny
Dopravné obmedzenia počas Vínorania a Slávnosti hliny
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DopravaPodujatia
Uverejnené:31. augusta 2021 Aktualizované:26. novembra 2022

Víkendové podujatia VínoHranie a Slávnosť Hliny – Keramická Modra 2021 v dňoch 3. – 4. septembra si vyžadujú dočasné obmedzenia v doprave. Ulice Dukelská a Súkenícka budú uzavreté od 2.9. 12:00 h do 6.9. 04:00 h.

Úplná uzávierka časti mesta
Od štvrtka 2. septembra 12.00 h až do pondelka 6. septembra 4.00 h bude platiť úplná uzávierka časti mesta a to Dukelská ulica od križovatky s ulicami Kalinčiakova a Štefánikova až po kostol sv. Štefana Kráľa. Uzavretá bude aj celá Súkenícka ulica. „Prosíme vodičov a obyvateľov dotknutej zóny o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Obyvatelia uzatvorenej zóny budú požiadaní, aby uvoľnili všetky parkovacie plochy najneskôr do štvrtka 2. septembra do 12.00 h,“ povedala Renáta Klimentová z Referátu dopravy MsÚ Modra. Mesto odporúča využiť náhradné parkovacie miesta mimo uzavretej zóny, prípadne využiť parkovanie v podbrániach a dvoroch. Počas podujatí budú na bezpečnosť a plynulosť premávky dohliadať hliadky Mestskej polície v Modre, organizátori a súkromná SBS.

Vjazd do uzatvorenej zóny
Do uzatvorenej zóny sa motorovými vozidlami dostanú iba obyvatelia Modry, ktorí majú trvalý pobyt v dočasne uzatvorených uliciach a preukážu sa občianskym preukazom. Tým, ktorí majú prechodný pobyt v uzatvorenej zóne alebo zabezpečujú napr. zásobovanie obchodných prevádzok, vydá Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej 59 povolenie na vjazd. Zároveň mesto apeluje na prevádzkovateľov, aby si podľa svojich možností, zabezpečili zásobovanie v piatok 3. septembra a v sobotu 4. septembra do 10.00 h.

Kontrolované miesta pre vjazd a vstup
Vjazd do uzatvorenej zóny na uliciach Dukelská a Súkenícka bude možný len cez štyri kontrolované stanovištia a to na Súkeníckej ulici pri Synagóge, na križovatke ulíc Štúrova a Dukelská, križovatke ulíc Moyzesova, Dukelská a Súkenícka, na križovatke ulíc Dukelská a SNP nasledovne:
• 2. septembra 2021 od 12.00 h do 24.00 h
• 3. september 2021 do 10.00 h
• 4. september 2021 do 10.00 h

Vstup pre návštevníkov bude možný počas celého trvania oboch podujatí cez tri kontrolované vstupy: na Súkeníckej ulici pri Synagóge, na križovatke ulíc Štúrova a Dukelská a na križovatke ulíc Moyzesova, Dukelská a Súkenícka. Mesto Modra prosí návštevníkov podujatí a obyvateľov o rešpektovanie aktuálnych opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 a akceptovania podmienok vstupu usporiadateľa.

Tranzit osobnej dopravy
Trasa prejazdu osobnej dopravy na regionálnej ceste č. II/502 v časti Dukelskej ulice bude dočasne zmenená. V smere z Bratislavy do Trnavy bude doprava nasmerovaná po Šúrskej, Dolnej a Štúrovej ulici, s napojením sa na cestu č. II/502 na križovatke s Dukelskou ulicou. V opačnom smere z Trnavy do Bratislavy pôjde doprava po uliciach – Horná, Štúrova, Dolná a Šúrska s napojením sa na cestu č. II/502 na križovatke ulíc Šúrska a Štefánikova.

Autobusová doprava
Autobusy budú premávať v čase uzatvorenia Dukelskej ulice od štvrtka 2. septembra (12.00 h) do pondelka 6. septembra (4.00 h) po zmenenej trase. Posledná linka v oboch smeroch odchádza  2. septembra  o 11:39  h a premávka bude obnovená  cez Dukelskú 6.9.2021 o 4.00 h. Zastávky na Dukelskej ulici (obchodný dom) v oboch smeroch a na Štefánikovej ulici v oboch smeroch budú zrušené bez náhrady. V prevádzke zostane zastávka na Šúrskej ulici pred supermarketom v oboch smeroch. Ostatné zastávky sa nemenia. V spolupráci so Slovak lines bude doprava v piatok a v sobotu posilnená o večerné a nočné spoje medzi Modrou a Pezinkom, ako aj spojenia medzi železničnou stanicou Šenkvice a Modrou.

Cestovné poriadky posilových spojov Slovak lines:
Linka č. 108403
Linka č. 102421
Linka č. 102427

Všeobecné obmedzenia pre hromadné podujatia
Na základe všeobecných obmedzení pre hromadné podujatia, ktoré platia od 16.8. bude vstup na VínoHranie a Slávnosť hliny kontrolovaný a kapacita obmedzená. Vstupy budú označené informačnými plagátmi (zelený semafor) spolu s pravidlami pri návšteve kultúrneho podujatia (všeobecné obmedzenia).

Okres Pezinok je zelený a v tejto farbe Covid automatu sa pri vstupe na podujatie nevyžaduje očkovanie ani test.