A A A

Harmonogram vývozu odpadu v I. polroku 2024 a novinky v odpadovom hospodárstve

DomovOdpadyHarmonogram vývozu odpadu v I. polroku 2024 a novinky v odpadovom hospodárstve
Harmonogram vývozu odpadu v I. polroku 2024 a novinky v odpadovom hospodárstve
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Odpady
Uverejnené:29. decembra 2023 Aktualizované:3. januára 2024

Harmonogramy pre zvoz odpadu z rodinných domov pre okruhy R1, R2 a R3 nájdete tu. Prvý zvoz zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov bude v 2. týždni roku 2024 nasledovne:
Okruh R1 8. 1. 2024
Okruh R2 9. 1. 2024
Okruh R3 12. 1. 2024

V prvom týždni nového roka, vo štvrtok 4. 1. 2024 bude zvoz plastov z rodinných domov v okruhu R2. V druhom týždni, vo štvrtok 11. 1. 2024 je naplánovaný zvoz papiera a plastov z rodinných domov okruhu R3. Zvoz pre bytovky a firmy zostáva zachovaný v pôvodnej frekvencii ako tento rok.

Od 1. 1. 2024 bude poskytovať službu zberu, zvozu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu zo 120 litrových kontajnerov spoločnosť Fidelity Trade s.r.o.  so sídlom v Trnave – víťaz verejného obstarávania spomedzi 5 uchádzačov. Službu bude mestu Modra poskytovať do 31. 12. 2025. Predošlý poskytovateľ služby – spoločnosť CMT Group urobila posledný zvoz kuchynského odpadu vo štvrtok 28. 12. 2023 a následne z mesta stiahla všetky nádoby.

Počas piatku a soboty 29. – 30. 12. 2023 spoločnosť Fidelity Trade navezie na tie isté miesta ako doposiaľ 120 litrové nádoby. Prosíme občanov o trpezlivosť a spoluprácu. V prípade absencie nádoby do konca prvého týždňa nového roka, napíšte alebo zavolajte na Referát odpadového hospodárstva, katarina.ruzekova@msumodra.sk, 033/6908 318. Vývoz kuchynského odpadu novým poskytovateľom služby bude každý štvrtok.

Ilustračné foto: FCC Slovensko

I. POLROK 2024 OKRUH R1
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 OKRUH R2
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 OKRUH R3
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť
I. POLROK 2024 PODNIKATELIA A PREVADZKY
formát pdf - 18 KB
Stiahnuť