A A A

Investičné akcie 2022

DomovIvestičné akcieInvestičné akcie 2022
Investičné akcie 2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ivestičné akcieMesto
Uverejnené:8. februára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Na tento rok máme opäť naplánovaných niekoľko investičných akcií, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Modry.

 • V obnovenom areáli vodnej nádrže Zochova chata-Piesok dobudujeme bufet, sociálne zariadenia a drevenú prezliekáreň, vrátane infraštruktúry.
 • Z chodníkov je na rade rekonštrukcia na Baštovej ulici, v časti medzi Moyzesovou a Hornou ulicou.
 • Na novybudovaný chodník, parkovacie plochy a novú cestu na Hrnčiarskej ulici (realizované v r. 2021) nadväzuje rekonštrukcia priľahlej ulice SNP. Pokračovať budeme aj pokládke zatrávňovacej dlažby na existujúcich odstavných plochách.
 • V centrálnej časti Harmónie vybudujeme chýbajúci úsek chodníka medzi vjazdom do Hotela pod Lipou a existujúcim chodníkom pri križovatke, v pláne je aj nová autobusová zastávka.
 • Po príprave projektu rekonštrukcie prístupovej cesty na zberný dvor na Dolnej 144 sme začali s realizáciou stavby.
 • Aktuálne sa pracuje aj na Dolnej ulici v lipovej aleji. V rámci I. fázy upravujeme plochy pred vstupom do cintorína, okolie súsošia Golgoty, príjazd z hlavnej cesty aj spevnené odstavné plochy.
 • Na Vŕškoch, na uliciach Cpinova a časti Sokolskej bude pokračovať rekonštrukcia verejného osvetlenia.
 • Meštiansky dom na Štúrovej 60, ktorý je v majetku mesta čaká umelecko-remeselná obnova fasády na základe už spracovanej projektovej dokumentácie.
 • Radi by sme vybudovali oddychovú zónu v Mestskom centre sociálnych služieb na Zochovej ulici.
 • Čaká nás rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane časti rozvodov a zateplenie fasády v hospodárskom pavilóne na 1. NP v MŠ Sládkovičova.

Stručný prehľad nájdete v prezentácii TU.

 • Z ďalších realizácií:
  -ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia teplovodného kanála medzi budovou výmeníkovej stanice a základnou školou, rekonštrukcia plochej strechy – pavilón C.
  -ZŠ Vajanského – rekonštrukcia plochej strechy na vedľajšej budove v areáli základnej školy, rekonštrukcia teplovodného kanála, ktorý prechádza z budovy ZŠ do vedľajšej budovy, kde sa nachádza jedáleň, telocvičňa, spojená škola a elokované pracovisko MŠ.
  -MŠ SNP – rekonštrukcia plochej strechy budovy, rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni materskej školy.
  -Kultúrny dom Modra – vybudovanie vzduchotechniky a akustické opatrenia vo veľkej sále kultúrneho domu.
  -Rekonštrukcia plochej a valbovej strechy Kultúrneho domu na Kráľovej.
 • Príprava projektovej a inej dokumentácie:
  -na revitalizáciu Moyzesovej ulice II
  -na revitalizáciu Kukučínovej ulice
  -na rekonštrukciu úseku chodníka na Štefánikovej ulici (3. etapa) od Ulice 1. mája po Šúrsku ulicu
  -na revitalizáciu vnútrobloku Dukelská
  -na vybudovanie chodníka na Národnej ulici
  -naopracovanie projektu vybudovania chodníka v úseku medzi výjazdom z Doliniek a centrom Harmónie
  -na spracovanie reštaurátorskej dokumentácie pre obnovu Hornej brány.
  -projektová dokumentácia Skateparku pre územné rozhodnutie je hotová, následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu tejto stavby pod rybníkom
  -vypracovanie štúdie, vytipovanie umiestnenia polopodzemných kontajnerov na zber odpadu