A A A

Rekonštrukcia cesty na Zberný dvor

DomovDopravaRekonštrukcia cesty na Zberný dvor
Rekonštrukcia cesty na Zberný dvor
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DopravaMesto
Uverejnené:1. februára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Od 7. februára začneme s rekonštrukciou prístupovej cesty na Zberný dvor, ktorý musíme z tohto dôvodu do 15. marca 2022 zatvoriť. Zhotoviteľ DUVYSTAV, s.r.o. Pezinok bude na takmer 88 m dlhej komunikácii realizovať nasledujúce práce:
-kompletné odstránenie panelovej cesty aj s obrubníkmi
-úprava a vyspádovanie podložia
-vykopanie odvodňovacej drenážnej ryhy
-vybudovanie novej betónovej komunikácie

Cesta bude mať šírku 6 m, jej smer a poloha budú odlišné od súčasného stavu. Vysúťažená cena diela je 51.640 eur s DPH. Počas stavebných nie je možné zabezpečiť bezpečný prejazd na Zberný dvor ani plnohodnotné fungovanie samotnej prevádzky, za čo sa ospravedlňujeme. Prosíme obyvateľov, aby odpad vyviezli až po sprístupnení cesty.