A A A

Kultúrne dedičstvo kraja na jeden klik

DomovObčanKultúrne dedičstvo kraja na jeden klik
Kultúrne dedičstvo kraja na jeden klik
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:13. februára 2023 Aktualizované:14. februára 2023

Umelecké bohatstvo nášho kraja teraz nájdete v digitálnom múzeu: http://pamatkraja.sk. V databáze, ktorá sa stále dopĺňa je aktuálne 1 500 predmetov. Cieľom projektu Pamäť kraja je uchovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie a sprístupniť ho jednoduchým spôsobom pre nás všetkých. Predmety pochádzajú najmä zo súkromných zbierok a nájdete v nich napríklad kroje, keramiku, vinárske náradie a etikety, čipky, historické fotografie či výtvarné diela. Súčasťou fondu je aj zbierka vzorkovníc keramického majstra Heřmana Landsfelda a zbierka keramiky národného umelca Ferdiša Kostku.

„Je to unikátny projekt v rámci Bratislavského kraja. Pamäť kraja poskytuje návštevníkovi zdigitalizovaný fond lokálnych predmetov nášho regiónu a to z oblasti pamiatok, architektúry, etnológie či etnografie. Aktuálne je v databáze viac ako 1500 predmetov. Samozrejme, to ešte nie je konečné číslo. Databázu budeme kontinuálne dopĺňať o ďalšie zaujímavé predmety. Práve prenesením vecí do digitálnej podoby máme možnosť uchovať toto kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Najbližšie sa oblasť výskumu zameria na dokumentovanie architektúry v krajine, architektonických prvkov, a tiež na drobnú architektúru, ktorá sa z dnešnej krajiny pomaly vytráca do zabudnutia. Súčasťou projektu bude aj spustenie digitálno-dokumentačného centra v obnovenom kaštieli v Modre, ktoré bude slúžiť širokej aj odbornej verejnosti. Otvorenie je plánované v priebehu tohto leta. Jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti obyvateľov i návštevníkov z oblasti kultúrneho dedičstva, tradícií a histórie lokalít kraja. Centrum bude plne vybavené digitalizačnou technikou, vďaka ktorej si môžu záujemcovia nechať zdigitalizovať svoju vlastnú zbierku a uchovať ju tak pre ďalšie generácie.

Databáza vznikla v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Heritage SK-AT Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií medzi Slovenskou republikou a Rakúskom.

Zdroj: www.bratislavskykraj.sk
Foto: www.pamatkraja.sk