A A A

Nový termín Uvítania do života   

DomovMatrikaNový termín Uvítania do života   
Nový termín Uvítania do života   
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MatrikaMestoObčan
Uverejnené:10. februára 2023 Aktualizované:19. februára 2023

Mesto Modra aj v tomto roku pripravuje milú slávnosť k uvítaniu malých Modrankov medzi občanmi mesta. Stretnutie detičiek, ich rodičov a starých rodičov s primátorom Modry býva obľúbenou oslavou v záhrade Kultúrneho centra na Sokolskej ulici 8. Najbližší termín uvítania je stanovený na piatok 19. mája o 16.00 hodine. Rodičia detí, ktorí majú záujem o účasť na slávnosti sa môžu priebežne prihlasovať osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej ul. 59, prípadne poslať prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov e-mailom.

Potrebné tlačivá sú k dispozícii na web stránke www.modra.sk a s otázkami sa môžu rodičia obrátiť na Evu Horváthovú z Kancelárie prvého kontaktu, tel.: 033/6908 327, e-mail: eva.horvathova@msumodra.sk.

Zdroj: Modranské zvesti 1/2023
Foto: Nina Skalíková