A A A

Lipovou alejou z Modry na Dubovú

DomovMestoLipovou alejou z Modry na Dubovú
Lipovou alejou z Modry na Dubovú
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanZeleň
Uverejnené:28. novembra 2022 Aktualizované:20. marca 2023

Cestu medzi Modrou a Dubovou bude lemovať 14 krásnych stromov Lipy veľkolistej pozdĺž súbežnej vinohradníckej cesty. Dnes sme ich zasadili spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Amavet 944 Impulz, z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Nespresso v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť. Jeho hlavným cieľom je návrat stromov a funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde chýba zelená infraštruktúra alebo je narušená.
Vysádzanie stromov, iných vhodných drevín a celkovo zazelenanie plôch má dôležitú environmentálnu, resp. ekologickú funkciu. Ďakujeme Nadácii Ekopolis za grant vo výške 3000 € (spolufinancovanie mesta je vo výške 590 €) na nákup vzrastlých stromov, zeminy, oporných kolov, zavlažovacích vakov a ďalších pre výsadbu potrebných vecí.

Foto: Lucia Mandincová