A A A

Materská škola Kalinčiakova má staronovú riaditeľku

DomovŠkolstvoMaterská škola Kalinčiakova má staronovú riaditeľku
Materská škola Kalinčiakova má staronovú riaditeľku
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:12. januára 2023 Aktualizované:12. januára 2023

Gratulujeme PaedDr. Lucii Turčinovej, ktorá sa po výberovom konaní ujme vedenia Materskej školy Kalinčiakova 11 na ďalšie, 5 ročné obdobie. Lucia predstavila Rade školy pri MŠ koncepciu rozvoja školy a po komplexnom zhodnotení jej žiadosti a výsledkov výberového konania, ju výberová komisia určila na funkciu riaditeľky. Primátor mesta Modry Juraj Petrakovič a viceprimátor Marián Gavorník jej včera zagratulovali a odovzdali menovací dekrét.

Foto: Jana Kuchtová, Modranské Zvesti