A A A

Mesto Modra je členom Európskej keramickej cesty

DomovKultúraMesto Modra je členom Európskej keramickej cesty
Mesto Modra je členom Európskej keramickej cesty
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: KultúraMesto
Uverejnené:7. júla 2023 Aktualizované:19. júla 2023

Európska keramická cesta dnes potvrdila, že prijíma mesto Modra medzi svojich členov. Staneme sa súčasťou keramickej mapy sveta, ktorú si môžete pozrieť tu: https://www.europeanrouteofceramics.eu/about-us/ Európska keramická cesta je od roku 2012 kultúrnou cestou certifikovanou Radou Európy. Propaguje kultúrne dedičstvo keramickej výroby a jej tradíciu, ponúka udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch, ale tiež kultúrny a spoločenský rozvoj jednotlivých destinácií. Viac sa o výhodách členstva dozviete v článku, ktorý pre vás pripravujeme. Členom Európskej keramickej cesty je aj náš partner z projektu Deň hliny – Čaro hliny/ Clay day – Magic of Clay – Porselensmuseet, Telemark Museum.

Európska keramická cesta je kultúrna cesta, ktorá funguje od roku 2012 pod záštitou Rady Európy. Jej cieľom je zachovať kultúrne dedičstvo spojené s výrobou keramiky a jej dávnou tradíciou. Keramika je vnímaná ako dôležitá oblasť trvalo udržateľného cestovného ruchu. Prvých päť rokov od vzniku Európskej keramickej cesty bola centrála vo francúzskom Limoges, neskôr sa sídlo presunulo do talianskej Faenzy, kde ju reprezentuje prezident Massimo Isola a riaditeľka Benedetta Diamanti.

“20.júna 2023 valné zhromaždenie posudzovalo žiadosť o členstvo mesta Modry, ktorá bola jednohlasne schválená. Modra sa tak stala prvým členom zo Slovenska a pridala sa na keramickú mapu k inštitúciám a samosprávam z Francúzska, Talianska, Nórska, Nemecka, Španielska, Portugalska, Turecka, Azerbajdžanu, Ukrajiny, Poľska či Holandska,” uviedla prednostka MsÚ Modra Silvia Brazdovičová. V rámci Európskej keramickej cesty sa jej členovia môžu zapojiť do medzinárodných projektov, workshopov, môžu byť aktívnou súčasťou pri organizovaní medzinárodných výstav, kde sú keramické diela, ich špecifické aj tradičné prvky prezentované. Dôležitým aspektom je výmena skúseností, snaha upriamiť pozornosť na umelecké diela, ale i kultúrny a spoločensky rozvoj jednotlivých lokalít. Projekty bývajú zamerané na odbornú i laickú verejnosť, snažia sa pritiahnuť mladú generáciu ku keramickej tradícii a k spracovaniu porcelánu.

“Veríme, že členstvo Modry bude prínosom pre túto inštitúciu, pre lokálnych keramikárov, Slovenskú ľudovú majoliku, Múzeum slovenskej keramickej plastiky či Galériu Ignáca Bizmayera. Mesto Modra sa členstvom otvára návštevníkom ako sídlo keramikárskej tradície, ktorú sa snažíme rozvíjať, či už uplatnením keramických prvkov vo verejnom priestore, spracovaním dizajn manuálu s využitím keramiky alebo podporou Slávností hliny, ktoré každoročne v Modre organizuje Modranská beseda,” uzavrela Silvia Brazdovičová.

Ilustračné foto: Marek Dvořák
Foto v galérii: Lucia Mandincová