A A A

Rozpočet mesta

DomovMestoFinancie a majetokRozpočet mesta
Rozpočet mesta
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:28. februára 2024

Základom finančného hospodárenia mesta Modry je programový rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu mesta sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Modra. Tu si môžete stiahnuť schválené rozpočty mesta za príslušné roky:

Archív rozpočtov mesta Modry za ostatné roky nájdete na starom webe.

Foto Carlos Muza / Unsplash