A A A

Zápisnice, uznesenia a hlasovania

DomovMestoMestské zastupiteľstvoZápisnice, uznesenia a hlasovania
Uverejnené:22. decembra 2022 Aktualizované:7. mája 2024

2. zasadnutie MsZ mesta Modry, 14. 12. 2022, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
3. zasadnutie MsZ mesta Modry, 09. 02. 2023, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
4. zasadnutie MsZ mesta Modry, 23. 03. 2023, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
5. zasadnutie MsZ mesta Modry, 11. 05. 2023,  stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
6. zasadnutie MsZ mesta Modry, 06. 07. 2023, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
7. zasadnutie MsZ mesta Modry, 24. 08. 2023, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
8. zasadnutie MsZ mesta Modry, 19. 10. 2023,  stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
9. zasadnutie MsZ mesta Modry, 14. 12. 2023, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
10. zasadnutie MsZ mesta Modry, 15. 02. 2024, stiahnite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
11. zasadnutie MsZ mesta Modry, 21.03.2024, stiahanite si zápisnice, uznesenia, hlasovania
12. zasadnutie MsZ mesta Modry, 02.05.2024, stiahanite si zápisnice, uznesenia, hlasovania

 

02. zasadnutie MsZ_14.12.2022
formát zip - 1 MB
Stiahnuť
03. zasadnutie MsZ_09.02.2023
formát zip - 6 MB
Stiahnuť
04. zasadnutie MsZ_23.03.2023
formát zip - 2 MB
Stiahnuť
05. zasadnutie MsZ_11.05.2023
formát zip - 5 MB
Stiahnuť
06. zasadnutie MsZ_06.07.2023
formát zip - 5 MB
Stiahnuť
07. zasadnutie MsZ_24.08.2023
formát zip - 2 MB
Stiahnuť
08. zasadnutie MsZ_19.10.2023
formát zip - 19 MB
Stiahnuť
09. zasadnutie MsZ_14.12.2023
formát zip - 6 MB
Stiahnuť
10. zasadnutie MsZ_15.2.2024
formát zip - 2 MB
Stiahnuť
11. zasadnutie MsZ_21.03.2024
formát zip - 645 KB
Stiahnuť
12. zasadnutie MsZ_02.05.2024
formát zip - 2 MB
Stiahnuť