A A A

Ocenenia Bratislavského kraja tento rok poputujú aj do Modry

DomovOceneniaOcenenia Bratislavského kraja tento rok poputujú aj do Modry
Ocenenia Bratislavského kraja tento rok poputujú aj do Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ocenenia
Uverejnené:9. mája 2023 Aktualizované:9. mája 2023

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) získala už vyše stovka osobností. O mesiac a pol sa k nim pridajú ďalšie. Jubilejný 20. ročník bude plný zaujímavých mien, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kraja a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Zastúpené budú rôzne umelecké oblasti života ako hudba, tanec, výtvarníctvo, animovaný film, rezbárstvo, či literárna tvorba, ale chýbať nebudú ani zdravotníctvo, školstvo či oblasť sociálnych vecí.

Medzi ocenenými bude aj Katarína Machatová z Modry, ktorá stojí za záchranou a obnovou Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Ďalšie ocenenie si preberú zástupcovia Občianskeho združenia Poľné ľalie z Modry – Kráľovej. Spolu s ECAV Modra – Kráľová sa zaslúžili o vybudovanie pietneho miesta venovaného pamiatke Jakuba Grünwalda a jeho rodiny a všetkým obetiam holokaustu.

 „V Bratislavskom kraji máme veľa významných osobností a teším sa, že neustále pribúdajú. A hoci to často nie sú mediálne známe mená, o to viac si ich cením. Svojou prácou a aktivitami robia náš kraj, a vlastne aj celé Slovensko, krajším i lepším. A to častokrát úplne nezištne. Ocenenia majú hodnotu tak pre ocenených, ale aj pre nás ostatných, pretože sú inšpiráciou aj motiváciou zároveň,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Za rok 2022 bolo doručených 36 nominácií na udelenie Ocenení BSK. Výberová komisia, menovaná predsedom BSK, tieto návrhy na základe kritérií posúdila. Spoločným konsenzom následne odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť osem Výročných cien Samuela Zocha za rok 2022 a županovi Jurajovi Drobovi odporučila udeliť 15 Pamätných listov predsedu BSK za rok 2022.

Pamätné listy predsedu BSK za rok 2022 budú udelené týmto osobnostiam a združeniam:
• Katarína Alexyová-Fígerová
• Mgr. art. Katarína Kerekesová ArtD.
• Ľuboš Straka
• Dis. art. Róbert Madarász
• Dagmar Strešňáková
• PhDr. Ivan Szabó
• Mgr. Michaela Žureková
• prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
• doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc.
• PhDr. Natália Zajačeková
• Mgr. Zuzana Marková
• Vojto Artz
• Katarína Machatová
• Občianske združenie „Poľné ľalie“ v Modre – Kráľovej
• OZ Vagus

Výročné ceny Samuela Zocha za rok 2022 získajú:
• akad. mal. Oľga Bartošíková
• Květoslava Fulierová
• Alfonz „Ali“ Brezovský
• Milan Sládek
• PaedDr. András Takács
• JUDr. Milan Tinák
• doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
• Miestny odbor Živena Bratislava

Titul Historická osobnosť regiónu udelí predseda BSK Juraj Droba slovenskému spisovateľovi, antifašistovi, jednému z dvoch väzňov, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Alfrédovi Wetzlerovi. Druhým väzňom bol Rudolf Vrba, s ktorým napísali Vrbovu a Wetzlerovu správu. Svoj život po Osvienčime prežil v Ružinove. Po druhej svetovej vojne pracoval najskôr ako redaktor, potom ako robotník a následne až do roku 1970 v obchode. Po roku 1970, aj napriek tomu, že bol na invalidnom dôchodku, chodieval vypomáhať do ružinovskej knižnice. Zomrel 8. 2. 1988. V roku 1997 mu prezident Michal Kováč prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam a 1. januára 2007 mu prezident Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam.

Slávnostné odovzdávanie ocenení bude 29. 6. 2023 v divadle P. O. Hviezdoslava.

Zdroj: BSK