A A A

Od adventu k Vianociam

DomovObčanOd adventu k Vianociam
Od adventu k Vianociam
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:14. decembra 2022 Aktualizované:14. decembra 2022

Milé Modranky a milí Modrania,

adventné obdobie a potom Vianoce existujú preto, že raz zaznelo jedno špeciálne a mimoriadne Slovo. Slovo, ktoré vytvorilo možnosť, aby každý človek mal prístup k bohatstvu, ktoré dokáže zmeniť náš svet. Uvedomujem si, že v našich dňoch niečo také takmer nie je vidieť. Tento rok to naozaj nevyzerá byť o zvyčajnom „bohatstve,“ ale viac o šetrení. A aj tento rok sa každoročná snaha o vedomé prežitie „tichého času“ podobá viac na  preteky s časom, kedy výhrou je pár voľných dní, kedy niektorí konečne môžeme „vypnúť“ z práce a stráviť niekde príjemný čas. Okrem toho, mnohí si uvedomujeme, že v tejto chvíli a aj v tomto čase je na našom svete priveľa ľudí, ktorí nemajú ani tie možnosti a príležitosti ako my. Ešte stále je priveľa vojen, trápenia, nešťastia a bolesti. Ako máme v tom všetkom vnímať nejaké iné, špeciálne bohatstvo?!  Potrebujeme vôbec niečo viac ako iba „bohatého ježiška?“ Som presvedčená, že áno.

Práve do času, kedy sa zdá, že sa všetko mení a rúca, kedy nič nie je isté potrebujeme viac ako inokedy rozumieť, čo za dar nám vianočný príbeh ponúka. Tento príbeh je totiž niečo ako kompas. Ukazuje smer k bohatstvu, ktoré nevieme získať bežnými prostriedkami a predsa ho potrebujeme zo všetkého najviac. Je to príbeh o ceste od Boha k človeku. O zmene od „bohatého ježiška“ ku bohatstvu od Ježiša. Od vecí ku vzťahom. Od sebalásky k Láske. K Láske, ktorá nemá žiadne podmienky, žiadne hranice, nie je viazaná na náš úspech alebo schopnosti. Láske, ktorá sa prejavuje bezpodmienečnou vzájomnou úctou a rešpektom – k ľuďom, k prírode aj k vesmíru a je zdrojom sily a odvahy byť človekom. Práve tento spôsob Lásky spôsobuje, že sme schopní vidieť seba, iných a náš svet v inom svetle.

Nie, nemyslím žiadny naivný optimizmus ani vnútené dobro. Len je to, ako keď zrazu ochutnáte skvelé a kvalitné jedlo a viete rozoznať jeho chuť od lacnej náhrady. A to je presne ten zážitok, na ktorý nás chce adventné obdobie pripraviť a vianočné sviatky nám ho chcú sprostredkovať.  Chuť Božej Lásky k svetu. Naša láska býva plná rôznych podmienok. Je závislá od toho, či nám je niekto sympatický, alebo niečím užitočný. Často našu lásku meriame iba cez množstvo alebo hodnotu darčekov. Príbeh o Bohu, ktorý sa stal človekom ale nastavuje iný obraz. Smeruje nás k bohatstvu, ktoré sa nedá kúpiť. K bohatstvu vzťahov založených na tom, že sme všetci rovnako milovaní. Všetci sme rodina. Aby sme boli ochotní a schopní urobiť jeden pre druhého všetko, čo treba.  Jedine takáto Láska presvetľuje tmu, ktorá vzniká z našich strachov a skúseností. Preto je vianočný príbeh ako kompas… ukazuje k Láske. Aby sme to zvládli, dostávame čas na prípravu – adventný čas.

A hoci vie prejsť rýchlo, vždy je v ňom dosť času na odpustenie, na radosť, na nádej a na lásku. Kresťania o tom vedia svoje.. aj sa snažíme, aj nám to nie vždy ide, aj často zlyhávame. Ale napriek sebe to nemusíme a nemôžeme vzdať. Vždy znovu sa učíme túto Lásku pochopiť a žiť v našich vzťahoch. S pokorou uznať, že nie sme lepší ako iní.  Sme ale všetci rovnako milovaní. V texte Jánovho evanjelia čítame: „Na počiatku bolo Slovo. To Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. … To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami … V Slove bol život a život bol svetlom ľudí.  A to svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila.“  Existuje moc, ktorá má silu osvetliť naše dni… Moc, ktorá z nás robí spolupracovníkov pri udržiavaní dobra na svete. Moc, ktorá nám napriek všetkému vždy znovu sľubuje večnú Lásku a čaká na našu odpoveď.  Milí Modrania, prajem Vám skvelé sviatky. Nech môžete zažiť ich svetlo. Nech sa Vás dotýka živé Slovo a prebúdza Vašu odvahu a nádej. Nech nám všetkým spolu pripomenú, čo je v našich vzťahoch a životoch naozaj podstatné. Majte „bohatého ježiška“ –  bohatého na vzájomnú úctu, odvážnu lásku a nádej, že život má dobrý cieľ.

Srdečne Vaša,
Eva Oslíková, evanjelická farárka

Foto: Lucia Mandincová