A A A

Opatrenia proti šíreniu Vtáčej chrípky

DomovVýstrahyOpatrenia proti šíreniu Vtáčej chrípky
Opatrenia proti šíreniu Vtáčej chrípky
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VýstrahyVýzvyŽivotné prostredie
Uverejnené:8. februára 2024 Aktualizované:8. februára 2024

V katastri obce Častá bol potvrdený výskyt Vtáčej chrípky. V tejto súvislosti Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec nariaďuje právnickým i fyzickým osobám (chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí), vykonať nasledovné opatrenia v snahe zabrániť šíreniu ochorenia:

– maximálne do stredy 15. 2. 2024 nahlásiť Mestskému úradu Modra súpis všetkých chovov, t.j. zrátať koľko kusov hydiny a iného vtáctva chovateľ chová a nahlásiť ich druh, počet a umiestnenie mailom na: kristina.cechova@msumodra.sk, cez sms správu alebo priamo na tel. čísla 0904 889 542, 033 6908 333,
– zabezpečiť uzavretie hydiny a iných druhov držaného vtáctva do uzavretých priestorov,
– vo zvýšenej miere vydezinfikovať alebo zabezpečiť dezinfekciu vstupov a výstupov priestorov, kde sú hydina a vtáctvo chované,
– zamedziť akémukoľvek (priamemu aj nepriamemu) kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi a vodnými druhmi vtákov,
– voda, ktorá je používaná na napájanie doma chovanej hydiny a vtákov nesmie pochádzať zo zásobníka povrchových vôd, ku ktorému sa môže dostať aj voľne žijúce vtáctvo,
– minimalizovať prístup a počet osôb, ktoré prichádzajú do styku s držaným vtáctvom a zároveň viesť evidenciu, kto do chovu vstúpi a vystúpi
– bezodkladne telefonicky oznámiť pracovníkom RVPS Senec na číslach: 02/4592 6212, 0911 900 380 alebo 0902 900 377 akékoľvek príznaky ochorenia na vtáčiu chrípku;
– s prípadnými uhynutými telami vtákov nenakladať, ale bezodkladne kontaktovať RVPS Senec a postupovať podľa ich pokynov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa ďalej zakazuje:

– akékoľvek premiestňovanie chovaných zvierat (aj usmrtenej hydiny), ich peria, vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu mimo miest a obcí Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, Modra, Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol.
– premiestňovanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s podstielkou, hnojom a kalom držanej hydiny a vtákov,
– konanie výstav, trhov, prehliadok a iných aktivít, kde by sa mohli zvieratá v pásme dohľadu zhromažďovať.

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec platia od 5. februára 2024 až do odvolania.

Čo je to Vtáčia chrípka?

Je to vysoko nákazlivá prenosná infekčná choroba predovšetkým vtákov a hydiny, ktorá postihuje:
– domácu hydinu (morka, kačica, hus, kura domáca)
– voľne žijúce vtáky (vodné vtáky – labuť, kačica divá, hus divá, kormorán, volavka, čajka, atď., dravce – sokol sťahovavý, sokol myšiar, jastrab lesný, jastrab krahulec, atď.),
– bežce (pštros, emu).
Choroba sa môže preniesť aj na cicavce, najmä ošípané. Niektoré subtypy boli potvrdené u potkana, myši, lasice, fretky, mačky, tigra, psa, koňa, človeka.

Ilustračné foto: canva.com

Rozhodnutie - Regionalna veterinarna a potravinova sprava Senec
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť