A A A

Pokračujeme v obnove mestského opevnenia

DomovIvestičné akciePokračujeme v obnove mestského opevnenia
Pokračujeme v obnove mestského opevnenia
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ivestičné akcie
Uverejnené:13. novembra 2023 Aktualizované:18. novembra 2023

Mestu Modra sa aj v tomto roku podarilo získať dotáciu vo výške 10 000 eur na obnovu mestských hradieb v programe “Obnov si svoj dom” z rezortu Ministerstva kultúry SR. Finančné prostriedky boli použité na statické zabezpečenie a konzerváciu mestského opevnenia v časti Kurtiny č. 6 a na úsekoch v blízkosti komunitnej záhrady.

Zhotoviteľ – spoločnosť INCORPORATED s.r.o., Modra, realizoval nasledovné druhy prác:
– rozobratie a domurovanie uvoľneného muriva v rozsahu hradby (27 m³),
– zabezpečenie a domurovanie uvoľneného muriva  o výšku približne 0,4 m v rozsahu koruny hradby,
– hĺbkové škárovanie zachovaného lícového kamenného muriva interiéru a exteriéru hradieb (102 m2).

Práce boli vykonané tradičnými metódami a nadväzujú na už obnovené časti mestského opevnenia. Mesto Modra sa na obnove spolupodieľalo sumou 2 000 eur.

„Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“

Foto: Lucia Mandincová