A A A

mestské opevnenie

Domovmestské opevnenie
16. januára 2023

Obnova ďalšieho úseku mestského opevnenia je úspešne ukončená

Ďalší úsek mestských hradieb sa podarilo obnoviť z externých zdrojov.

Čítaj ďalej