A A A

Polopodzemné kontajnery v Modre nahradia 1100 l nádoby na odpad

DomovObčanPolopodzemné kontajnery v Modre nahradia 1100 l nádoby na odpad
Polopodzemné kontajnery v Modre nahradia 1100 l nádoby na odpad
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanOdpady
Uverejnené:21. decembra 2022 Aktualizované:24. januára 2024

Aktualizácia 24. januára 2024

V Modre sú od Vianoc 2023 v užívaní ďalšie dve nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi na  zmesový odpad, papier, plasty a sklo. Vo vnútrobloku Dukelská 37 a na ulici Vajanského 75 za domácimi potrebami.

Stojisko Dukelská (pre bytové domy Dukelská 37 a 39):

 • 2 polopodzemné kontajnery štvorcového typu s objemom 5m3 na zmesový komunálny odpad
 • 1 polopodzemný kontajner štvorcového typu s objemom 5m3 na papier
 • 2 polopodzemné kontajnery štvorcového typu s objemom 5m3 na plasty
 • 1 polopodzemný kontajner štvorcového typu s objemom 3m3 na sklo

Polopodzemné kontajnery nahradia 1100 litrové nádoby. Z verejného priestoru sa stiahne: 6 ks 1100 l  kontajnerov na zmesový odpad, 4 ks 1100 l kontajnerov na plast, 2 ks 1100 l kontajnerov na papier a 3 zvony na sklo.

Stojisko Vajanského (pre bytové domy Vajanského 66, 68, 70, 73 a Družstevná 8):

 • 2 polopodzemné kontajnery štvorcového typu s objemom 5m3 na zmesový komunálny odpad
 • 1 polopodzemný kontajner štvorcového typu s objemom 5m3 na papier
 • 1 polopodzemný kontajner štvorcového typu s objemom 5m3 na plasty
 • 1 polopodzemný kontajner štvorcového typu s objemom 3m3 na sklo

Rušia sa stojiská: Vajanského 71 pri Parku hrania a oddychu a Družstevná 8 pri podchode. Z verejného priestoru sa stiahne: 3 ks 1100 l kontajnerov na zmesový odpad, 3 ks 1100 l kontajnerov na plast, 2 ks 1100 l kontajnerov na papier a 3 zvony na sklo. Na tomto stojisku sa ponecháva 1100 l nádoba pre Domáce potreby.

***
Pôvodná správa z 21. decembra 2022

V Modre pribudli prvé stojiská s polopodzemnými kontajnermi na zmesový odpad, papier, plasty a sklo v piatich vybraných lokalitách. Nachádzajú sa na uliciach SNP 17, SNP 29, Komenského 11, Komenského 21 a na parkovisku Modra-Piesok. Stojiská za 150 521 eur vybudovala spoločnosť REDOX-ENEX, s.r.o.

Obyvatelia nájdu na uvedených stojiskách celkovo 26 polopodzemných kontajnerov štvorcového a kruhového tvaru (10 na zmesový komunálny odpad, 6 na plasty, 5 na papier a 5 na sklo) s objemom 5 m3, 3 m3 a 2,4 m3. Nové polopodzemné kontajnery nahradia 82 ks pôvodných 1100 l kontajnerov (32 ks kontajnerov na zmesový odpad, 25 ks kontajnerov na plast, 15 ks kontajnerov na papier a 10 ks zvonov na sklo). “Počas tohtoročných vianočných a novoročných sviatkov budú súbežne k dispozícii polopodzemné kontajnery aj 1100 l kontajnery na zmesový komunálny odpad, plasty, papier aj sklo. V 2. týždni roka 2023 všetky 1100 litrové kontajnery stiahneme a nahradia ich polopodzemné kontajnery, ktoré sa budú vysýpať 1x do týždňa,” informuje Katarína Ružeková Poltárska z Referátu odpadového hospodárstva MsÚ Modra. “Prosím nezabudnime papierový a plastový odpad pred vyhodením do kontajnerov poriadne stlačiť, aby zabral čo najmenej miesta. Rada by som tiež upozornila verejnosť, že polopodzemné kontajnery na zmesový komunálny odpad nie sú určené na objemný odpad. Ten je potrebné vyviezť na zberný dvor na Dolnej č. 144.”

Výhody polopodzemných kontajnerov:

 • približne päťkrát väčší objem než bežné nádoby na stojiskách,
 • kontajnery na sklo majú trikrát väčší objem,
 • verejný priestor sa uvoľní pre parkovanie vozidiel,
 • pod zemou je nižšia teplota, preto sa zmiešaný odpad pomalšie rozkladá a nezapácha,
 • vhadzovací otvor zostáva čistý; nádoby sa vyprázdňujú zo spodnej časti,
 • hĺbka kontajnerov znemožňuje opätovné vyhadzovanie obsahu, preto v ich okolí nevzniká neporiadok,
 • pri veternom počasí nedochádza k nekontrolovateľnému posúvaniu nádob,
 • k odpadu sa nedostanú hlodavce, ktoré sa v posledných rokoch na niektorých sídliskách premnožili.

Informácie k novým stojiskám a adresy bytových domov obyvateľov, pre ktorých sú určené. 

Stojisko polopodzemných kontajnerov na SNP 17 – určené  pre bytové domy: Vajanského 54, 56, Hrnčiarska 2, 4, 6, 8, SNP 13, 14, 15, 17, 19, 21 a 23.

 • 2 polopodzemné kontajnery o objeme 5 m3 na zmesový komunálny odpad,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na papier,
 • 2 polopodzemné kontajnery o objeme 5 m3 na plasty,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 3 m3 na sklo.

Rušia sa stojiská: Hrnčiarska 2, SNP 13 (trafostanica), SNP 17 pri MŠ, SNP 19 a SNP 23. Z verejného priestoru sa stiahne 10 ks 1100 l kontajnerov na zmesový odpad, 9 ks 1100 l kontajnerov na plast, 5 ks 1100 l kontajnerov na papier a 4 zvony na sklo.

Stojisko polopodzemných kontajnerov na SNP 29 – určené pre bytové domy: SNP 16, 18, 20, 25, 27, 29, Vajanského 78, 78/A, 78/B, Komenského 10.

 • 2 polopodzemné kontajnery o objeme 5 m3 na zmesový komunálny odpad,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5nm3 na papier,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5nm3 na plasty,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 3 m3 na sklo.

Rušia sa stojiská na SNP 29 a Komenského 10. Z verejného priestoru sa stiahnu 4 ks 1100 l kontajnerov na zmesový odpad, 3 ks 1100 l kontajnerov na plast, 2 ks 1100 l kontajnerov na papier a 1 zvon na sklo.

Stojisko polopodzemných kontajnerov na ul. Komenského 11 – určené pre bytové domy: Komenského 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

 • 2 polopodzemné kontajnery kruhového typu (1 ks o objeme 5 m3 a 1 ks o objeme 2,4 m3) na zmesový komunálny odpad,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na papier,
 • 1 ks polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na plasty,
 • 1 ks polopodzemný kontajner o objeme 3 m3 na sklo.

Rušia sa stojiská na ulici Komenského 12, 13, 14, 15 na križovatke SNP/Komenského. Z verejného priestoru sa stiahne: 6 ks 1100 l kontajnerov na zmesový odpad, 7 ks 1100 l kontajnerov na plast, 3 ks 1100 l kontajnerov na papier a 2 zvony na sklo.

Stojisko polopodzemných kontajnerov na Komenského 21 – určené pre bytové domy: Komenského 3, 5, 17, 19, 21, 23.

 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na zmesový komunálny odpad,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na papier,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na plasty,
 • 1 delený polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na zmesový komunálny odpad a sklo.

Rušia sa stojiská na ulici Komenského 5, 21 a 23 a na križovatke ulíc SNP a Komenského. Z verejného priestoru sa stiahne: 6 ks 1100 l kontajnerov na zmesový odpad, 2 ks 1100 l kontajnerov na plast, 2 ks 1100 l kontajnerov na papier a 1 zvon na sklo.

Stojisko polopodzemných kontajnerov na parkovisku Modra-Piesok (Zochova chata).

 • 2 polopodzemné kontajnery o objeme 5 m3 na zmesový komunálny odpad,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na papier,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 na plasty,
 • 1 polopodzemný kontajner o objeme 3 m3 na sklo.

Polopodzemné kontajnery nahradia existujúce stojisko voľne umiestnených kontajnerov na Zochovej chate.