A A A

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

DomovMestoPoplatok za znečisťovanie ovzdušia
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoOdpady
Uverejnené:18. januára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia sú do 15. februára 2022 povinné oznámiť údaje potrebné na výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za príslušný rok. Tlačivo na podanie oznámenia je k dispozícii TU, alebo v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej ulici 59. Bližšie informácie k problematike vám poskytne Referát životného prostredia MsÚ Modra, kontakt: 033/6908304, kristina.cechova@msumodra.sk.

Photo by Daniel Moqvist on Unsplash